เวย์น ชอร์ตเตอร์ และ เฮอร์บี้ แฮนค็อก เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนักดนตรีรุ่นใหม่

เวย์น ชอร์ตเตอร์ และ เฮอร์บี้ แฮนค็อก เป็นเพื่อนกันมานานกว่า 40 ปี ในการสร้างสรรงานศิลปะ พวกเขาได้ทลายกรอบความคิดที่เคยเชื่อกันว่าไม่สามารถทำลายได้ พวกเขาได้สร้างหลักคิดใหม่ของสร้างสรรผลงานจากนั้นก็ใช้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความเข้าใจอย่างกล้าหาญ

Continue reading →

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ 新正如意 新年发财

วลีมงคลคำว่า 新正如意 新年发财 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) เป็นอักษรมงคลแบบสี่ตัวที่ชาวจีนนิยมพูดอวยพรต่อกันและกันในวันขึ้นปีใหม่จีน อธิบายความหมายได้ดังนี้

Continue reading →

Swing Out Sister กับความหมายทางดนตรีตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา

เคล็ดลับความงามของนักร้องนำหญิงวง Swing Out Sister วงป็อบชื่อดังตั้งแต่ยุค ’80 “โครีนน์ ดรูเวอรี่ Corinne Drewery” คือเธอรักการว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจแม้วัยมาถึงเลข 5 แล้ว แต่เคล็ดลับการรักษาชื่อเสียงในวงการดนตรีตลอด 22 ปีโดยยังได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงทั่วโลกเสมอก็คือ “รักษาความมุ่งมั่นทางดนตรีให้มีอยู่เสมอ”

Continue reading →

ยิ่งอยากมีความสุข ยิ่งต้องอ่านตัวเอง

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก คนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักเขาในฐานะของ “บิดาของกล้วยไม้ไทย ผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก”

Continue reading →

ครูเก่าสอนการประพันธ์

นั่งอ่านคอลัมภ์อดีตบรรณาธิการบันทึกของคุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ สัปดาห์นี้แล้วขอส่งโทรจิตอันเป็นกุศลสูงสุดขออนุญาตเอาบทความชิ้นนี้มาบันทึกไว้ที่นี่ เพื่อใช้อบรบสั่งสอนตัวเองตามที่บรมครูได้กรุณาสั่งสอนเอาไว้

Continue reading →

รางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์

นอกจากวาระมหาปิติที่มีขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ขณะที่ติดตามการถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายโคฟี อันนันอยู่นั้น อุปนิสัยใฝ่ศึกษาที่ปฏิบัติภาระกิจอยู่เบื้องลึกภายในก็กระตุ้นให้ผมสนใจในเนื้อความที่นายอันนันกล่าวถวายรางวัลอยู่นั้นว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเนื้อความจะมีความหมายเทิดทูนในหลวงของเราแล้ว ยังมีคำศัพท์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนปรากฏอยู่มากมาย

Continue reading →

ดูแลบ้านและการครัวด้วยภูมิปัญญาไทย

เคล็ดลับบางประการจากภูมิปัญญาชาวบ้านอาจช่วยปัดเป่าปัญหาในที่อยู่อาศัย ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะชีวิตของคนเมืองทั้งหลาย

Continue reading →