ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ 新正如意 新年发财

วลีมงคลคำว่า 新正如意 新年发财 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) เป็นอักษรมงคลแบบสี่ตัวที่ชาวจีนนิยมพูดอวยพรต่อกันและกันในวันขึ้นปีใหม่จีน อธิบายความหมายได้ดังนี้

  • 新正 (ซินเจีย) หมายถึง เดือนใหม่ เพราะคำว่า “เจีย” (正) มาจากคำเต็มว่า “เจียง้วย” (正月) หรือ “เจิ้งเอวี่ย” ซึ่งก็คือ เดือนแรก, เดือนอ้าย ส่วนคำว่า “ซิง” หรือ “ซิน” (新) หมายถึง ใหม่ ดังนั้น “ซินเจีย” ก็คือ เดือนที่หนึ่งในปฏิทินจันทรคตินั่นเอง
  • 如意 (ยู่อี่ ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า หรูอี้) หมายถึง สมหวัง, สมปรารถนา
  • 新年 (ซินนี้ ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า ซินเหนียน) หมายถึง ปีใหม่ คำว่า “ซิน” (ซิง) แปลว่าใหม่ ส่วนคำว่า “นี้” (年) หมายถึง ปี ดังนั้น “ซินนี้” ก็คือ ปีใหม่ ตามการนับตามปฏิทินจันทรคติจีน
  • 发财 (ฮวดไช้ ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่า ฟาไฉ) หมายถึง มั่งคั่งร่ำรวย, โชคดีร่ำรวย

ดังนั้น
新正如意 (ซินเจียยู่อี่) หมายถึง เดือนใหม่นี้ขอให้สมปรารถนา
新年发财 (ซินนี้ฮวดไช้) หมายถึง ปีใหม่นี้ขอให้โชคดีมั่งคั่งร่ำรวย

สรุปรวมความก็คือ 新正如意 新年发财 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) หมายความว่า “ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี”

ปีใหม่ขอให้ทุกอย่าง สมหวัง
ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย …

Chinese New Year 2015 by Sondhiที่มา Facebook Fanpage คุยทุกเรื่องกันสนธิ