Apple กับงานด้านสิ่งแวดล้อม

งาน Apple Special Event ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2559 มีการนำเสนอความพยายามครั้งสำคัญของ Apple ที่ต้องการส่งมอบโลกที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไป งานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากร นำเสนอโดยลิซา แจ็คสัน รองประธานฝ่ายงานด้านสิ่งแวดล้อม, นโยบายและสังคม นี่เป็นคำบรรยายพร้อมคำแปลสิ่งที่นำเสนอบนเวทีวันนั้นอย่างละเอียด

apple_20160321_env_01

So we want to get started this morning by talking about two initiatives where we are working hard to leave the world better than we found it.

ต่อกันด้วยหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง ที่พวกเรามุ่งมั่นทำงานนี้อย่างหนักเพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่านี้กับลูกหลานของเราต่อไป

We’d like to start with the environment and I’d like to invite Lisa Jackson up to tell you what we’re doing to preserve and protect the environment.

พวกเราอยากคุยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และผมขอเชิญลิซา แจ็คสัน ขึ้นมาเล่าให้พวกคุณฟังว่าพวกเรากำลังทำอะไรบ้างเพื่อช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม

Lisa.

เชิญครับลิซา

[ เสียงปรบมือ ]

apple_20160321_env_02

Thank you. Thanks so much.

ขอบคุณคะ ขอบคุณมากๆ คะ

Well, you know, just like everything we do at Apple, when we think about the environment, we think about innovation.

เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ที่พวกเราทำที่ Apple เมื่อคิดถึงสิ่งแวดล้อม พวกเราคิดถึงการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

apple_20160321_env_03

You see, we want to change the world for the better and we think there’s no greater challenge in the world than our changing climate.

พวกเราอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และไม่มีความท้าทายใดสำคัญไปกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

apple_20160321_env_04

Now, the solution is energy efficiency and renewable energy, and the time for action is right now.

คำตอบคือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและการใช้พลังงานหมุนเวียน เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงมือทำก็คือ ตอนนี้นั่นเอง

apple_20160321_env_05

So two years ago, we told you about our ambitious goal, one that we hope others will adopt. We told you that our goal was to be 100% renewable in 100% of our operations worldwide.

สองปีที่แล้ว พวกเราเคยเล่าให้คุณฟังถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเรา เป้าหมายที่พวกเราหวังว่าองค์กรอื่นๆ จะเห็นด้วยและนำไปใช้บ้าง พวกเราเคยบอกว่าเป้าหมายคือต้องใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ในหน่วยงานของเราทั่วโลกทุกหน่วยงาน 100%

That’s all of our offices, all of our retail stores and every single one of our data centers.

นั่นหมายถึงสำนักงานของเราทุกแห่ง ร้านค้าปลีกของเราทุกร้าน รวมไปถึงดาต้าเซนเตอร์ของเราทุกศูนย์

So two years later, how are we doing?

มาดูกันว่าสองปีผ่านไปเราทำได้แค่ไหน

apple_20160321_env_06

Well, currently, 93% of our facilities worldwide run on renewable energy.

ตอนนี้ หน่วยงานของเราทั่วโลก 93% ใช้พลังงานหมุนเวียนแล้ว

apple_20160321_env_07

[ เสียงปรบมือ ]

apple_20160321_env_08

And just last year, we reached our goal of using 100% renewable power to power our operations in the United States, as well as our offices and stores in China.

และเพียงแค่ปีที่แล้ว พวกเราทำให้ทุกหน่วยงานในสหรัฐใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดครบ 100% ได้แล้ว และที่สำคัญสำนักงานและร้านค้าปลีกของเราทั้งหมดในประเทศจีนก็ทำได้ทั้งหมดแล้วเช่นกัน

apple_20160321_env_09

In fact, we’re now a 100% renewable in 23 countries around the world.

สำนักงานของเราทั่วโลกที่ตั้งอยู่ใน 23 ประเทศบรรจุเป้าหมายที่ 100% แล้ว

apple_20160321_env_10

Now, in some places we’re able to purchase renewable energy right from the grid, from existing sources, but that’s not always possible, which has led us to some pretty innovative solutions.

ขณะที่เราสามารถซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนแล้วในบางพื้นที่ แต่นั่นไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะเป็นจริงได้ตลอดไป พวกเราจึงคิดหาทางออกใหม่ๆ ที่น่าสนใจเอาไว้แล้ว

apple_20160321_env_11

In Sichuan Province, China, we found a way to build a 40-megawatt solar farm

ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน พวกเราสามารถสร้างโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังผลิตสูงถึง 40 เมกะวัตต์

apple_20160321_env_12

without disturbing the local population.

โดยไม่รบกวนประชากรในท้องถิ่นเลยแม้แต่น้อย

apple_20160321_env_13

Yeah.

ใช่แล้ว

[ เสียงปรบมือ ]

The innovation is in building a system that allows for electricity generation and hay production for the local yak ranchers.

พวกเราคิดสร้างสิ่งใหม่เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าอยู่ได้กับการผลิตฟางสำหรับการเลี้ยงจามรีหรือวัวป่าขนยาวอย่างยั่งยืน

apple_20160321_env_14

That solar project is producing more than enough electricity to power our 34 retail stores and our 19 offices in the country.

โซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ร้านค้าปลีกทั้ง 34 ร้านและสำนักงานทั้ง 19 แห่งของเราในประเทศจีนต้องการเสียอีก

That makes our facilities there carbon-neutral.

นั่นหมายความว่ากิจกรรมจากหน่วยงานของเราทั้งหมดในประเทศจีนเป็นกลางทางคาร์บอนหรือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเลย

apple_20160321_env_15

In Singapore where there’s not enough room to put solar panels on the ground, we looked up.

ในสิงคโปร์ ไม่มีพื้นที่มากพอให้เราตั้งแผงโซลาร์ พวกเราจึงแหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบน

Solar arrays on more than 800 rooftops will cover the electricity use of our offices and our future stores.

โซลาร์อาเรย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารมากกว่า 800 แห่งจะรองรับการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานของเราในปัจจุบันได้ทั้งหมด รวมไปถึงร้านค้าปลีกของเราที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

We’re really proud to be a 100% renewable in Singapore.

พวกเราภูมิใจมากที่สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในสิงคโปร์แล้ว

apple_20160321_env_16

We’re also really proud of the fact that 100% of our data centers

พวกเราภูมิใจมากที่ดาต้าเซนเตอร์ทุกแห่งของเรา 100%

apple_20160321_env_17

are powered by clean sources of energy

ทำงานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด

apple_20160321_env_18

like the sun, wind and water.

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ

Now, think for a second about what that means.

ลองนึกเล่นๆ ดูว่านี่กำลังบอกอะไรเรา

apple_20160321_env_19

It means every time you send an iMessage

นี่กำลังบอกเราว่าทุกๆ ข้อความที่คุณส่งผ่าน iMessage

apple_20160321_env_20

or make a FaceTime video call or ask Siri a question,

หรือการคุยวิดีโอคอลล์แบบ FaceTime หรือการถามให้ Siri ช่วยอะไร

apple_20160321_env_21

you can feel really good about reducing your impact on the environment.

คุณจะรู้สึกดีมากๆ ว่าได้ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

apple_20160321_env_22

Now, let’s talk about another way that we’re reducing our impact on the environment and that’s by protecting forests that produce the paper we use especially for our packaging.

ต่อไปขอเล่าถึงแนวทางอีกแนวทางที่พวกเรากำลังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือการปกป้องป่าไม้ที่เอามาใช้ผลิตกระดาษ กระดาษที่เราใช้ทำบรรจุภัณฑ์ของเรานั่นเอง

apple_20160321_env_23

You see, we believe that paper like energy can be a renewable resource.

พวกเราเชื่อมั่นว่ากระดาษก็เหมือนพลังงานคือสามารถผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนได้

So we’re proud to announce that today 99% of our packaging comes from paper that is recycled or is coming from sustainably managed forests.

วันนี้พวกเรามีความภูมิใจที่จะประกาศว่าบรรจุภัณฑ์ของเรา 99% ผลิตจากกระดาษที่ผ่านการรีไซเคิลหรือมาจากป่าที่มีการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

[ เสียงปรบมือ ]

This is especially important as we continue our move to all paper packaging but we’re not stopping there.

นี่คือสิ่งสำคัญที่เราลงมือทำกับบรรจุภัณฑ์จากกระดาษทุกรูปแบบ แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้

apple_20160321_env_24

Through our partnership with The Conversation Fund, we’ve permanently preserved over 36,000 acres of working forests in Maine, in North Carolina

เรายังร่วมมือกับ The Conversation Fund เพื่อปลูกป่ายั่งยืนบนเนื้อที่ 36,000 เอเคอร์ในมลรัฐเมน และมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา

apple_20160321_env_25

and we’re partnering with World Wildlife Fund to improve the management of up to 1 million acres in China.

และเรายังร่วมมือกัน World Wildlife Fund เพื่อให้ป่าในประเทศจีนมากถึง 1 ล้านเอเคอร์มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

You see, our goal is to add to the world’s supply of responsibly sourced paper rather than take from it.

เป้าหมายของเราคือเพิ่มปริมาณวัตถุดิบสำหรับผลิตกระดาษอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ

apple_20160321_env_26

Now, while we’re focused on conservation, let me tell you about another way we’re working to preserve our planet’s resources,

และขณะที่เราคร่ำเคร่งอยู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อยากเล่าว่าพวกเราก็กำลังทำงานกับแนวทางใหม่ๆ เพื่อรักษาทรัพยากรณ์อื่นๆ ของโลกใบนี้เช่นกัน

apple_20160321_env_27

and that’s through reuse and recycling.

และนั่นทำได้ผ่านการรียูส นำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

apple_20160321_env_28

You see, we worked really hard to make sure our products don’t end up in places like this, and we think the best way to do that is to have them be reused.

พวกเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อไม่ให้สินค้าของเราจบลงในสถานที่แบบนี้ และพวกเราก็คิดว่าต้องมีวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำมันกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

apple_20160321_env_29

That’s why we design our products to last, and we’re happy to say that thanks to their durability, the vast majority of iPhones that we get back end up being reused, including the phones we get back from our iPhone upgrade and trade up programs.

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงต้องออกแบบสินค้าให้มีอายุการใช้งานได้นาน และมีความสุขมากที่จะเล่าให้ฟังว่าเพราะความทนทานนี้เองทำให้ไอโฟนส่วนใหญ่ที่กลับมาหาเราทั้งที่ได้รับคืนผ่านทางโปรแกรมอัพเกรดไอโฟนและโปรแกรมแลกเปลี่ยนเครื่องใหม่จะมีคนนำไปใช้อีก

apple_20160321_env_30

But at some point, even our products need to be recycled.

แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง สินค้าของเราก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

apple_20160321_env_31

Many recycling systems today waste much of the materials they collect, so it can’t be reused.

ระบบรีไซเคิลมากมายในปัจจุบันยังมีการสูญเสียวัสดุมากเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่รับมา ทำให้เสียโอกาสที่จะผ่านการรีไซเคิลอีก

We think it’s time for a new approach.

พวกเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างแนวทางใหม่

apple_20160321_env_32

We put an incredible amount of energy into designing the best products in the world and we put that same kind of energy into thinking about what happens when they can no longer be used.

พวกเราต้องทุ่มเทกำลังมากมายไม่น่าเชื่อเพื่อออกแบบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับโลกนี้ และพวกเราก็ต้องทุ่มเทกำลังมากเท่าๆ กันนั้นเพื่อคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกมันใช้งานต่อไม่ได้อีกแล้ว

Let me introduce you to a pretty cool R&D project,

ฉันขอแนะนำโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ที่ดูดีสุดๆ

we call him Liam.

พวกเราเรียกเขาว่า เลียม

apple_20160321_env_33

>> The iPhone is the result of years of innovation but true innovation means considering what happens to a product

ไอโฟนคือผลผลิตของการคิดค้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเป็นเวลานานหลายปี แต่การสร้างสิ่งใหม่ที่แท้จริงต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้น

apple_20160321_env_34

at every stage of its life cycle.

ในแต่ละช่วงชีวิตของมันเอง

apple_20160321_env_35

Meet Liam.

ขอแนะนำ เลียม

apple_20160321_env_36

When it’s time, Liam deconstructs your iPhone.

เมื่อถึงเวลา เลียมจะจัดการไอโฟนของคุณเอง

apple_20160321_env_37

Parts are detected

ด้วยความสามารถแยกแยะชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

apple_20160321_env_38

and removed

จากนั้นก็แยกส่วน

apple_20160321_env_39

and separated,

และยังแยกเก็บ

apple_20160321_env_40

so the materials inside those parts can be repurposed.

เพื่อให้วัสดุภายในที่ได้แต่ละชิ้นสามารถทำกลับมาใช้งานได้อีก

apple_20160321_env_41

To rescue cobalt and lithium from the battery,

เช่นกันจัดเก็บโคบอลและลิเธียมจากแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

apple_20160321_env_42

separate the gold and copper in the camera,

การแยกทองคำและทองแดงออกจากกล้อง

apple_20160321_env_43

extract silver and platinum from the main logic board,

จนถึงการสกัดเอาธาตุเงินและแพลทตินัมจากแผงวงจรหลัก

apple_20160321_env_44

so the materials in your iPhone can live on.

เพื่อให้วัสดุแต่ละชนิดในไอโฟนของคุณยังมีชีวิตต่อไป

apple_20160321_env_45

Because in a world with limited resources,

นั่นเพราะว่าโลกนี้มีทรัพยากรไม่มาก

apple_20160321_env_46

some things can’t be replaced.

และบางอย่างก็หามาทดแทนใหม่อีกไม่ได้แล้ว

apple_20160321_env_47

[ เสียงปรบมือ ]

apple_20160321_env_48

>> He is pretty cool, right?

เป็นอย่างไร เขาดูดีสุดๆ เลยใช่ไหม

There’s no other machine in the world that can do what Liam can do, and it was conceived and designed by Apple engineers right here in California.

ยังไม่มีเครื่องจักรใดๆ บนโลกนี้ที่ทำได้อย่าง เลียม และมันก็ได้รับการฟูมฟักและออกแบบโดยคณะวิศวกรของ Apple ที่ทำงานในแคลิฟอร์เนียนี้

The things we’ve learned from this project will help us make even bigger strides in the area of reuse and recycling as we go forward.

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้จะช่วยให้พวกเราก้าวกระโดดเรื่องการรียูสและการรีไซเคิลไปอย่างมาก

apple_20160321_env_49

As you saw on the video, Liam separates the iPhone into its components.

อย่างที่คุณได้ดูในวิดีโอ เลียมแยกส่วนไอโฟนออกเป็นชิ้นๆ เหมือนก่อนการประกอบ

apple_20160321_env_50

This allows us to recover the materials, high quality materials, and reintroduce them into the global supply, and that saves natural resources.

ช่วยให้เราได้คือวัสดุต่างๆ รวมถึงวัสดุคุณภาพสูงกลับคืนมา จากนั้นก็นำกลับเข้าสู่สายการผลิตหลักอีกครั้ง และนั่นช่วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อีกมาก

apple_20160321_env_51

So that tungsten from the iPhone alert module can be used to make a precision cutting tool,

อย่างทังสเตนที่ได้จากชุดสั่นเตือนในไอโฟน สามารถนำมาสร้างชุดหัวตัดความแม่นยำสูงได้อีก

apple_20160321_env_52

and the silver from the motherboard can be used to, in a solar panel.

ธาตุเงินที่ได้จากแผงวงจรหลัก สามารถใช้ในกระบวนการผลิตแผงโซลาร์

Now, ultimately, our goal is to create breakthroughs that allow us to use those high quality materials in our own products because reuse and recycling is so important, and that’s where you can come in.

และเป้าหมายสูงสุดของพวกเราคือสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ที่สามารถนำวัสดุคุณภาพสูงเหล่านั้นกลับมาผลิตสินค้ารุ่นใหม่ได้อีก นั่นเพราะว่าการรียูสและการรีไซเคิลมีความสำคัญอย่างยิ่งและแน่นอนว่าคุณเองก็มีส่วนร่วมกับเราได้

apple_20160321_env_53

With Apple Renew, you can recycle your devices easily and quickly in a way that’s safe for your data and safe for the planet.

โปรแกรม Apple Renew จะช่วยคุณรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณได้สะดวกและรวดเร็ว โดยข้อมูลของคุณจะยังปลอดภัยและโลกของเราก็ยังปลอดภัย

All you have to do is take them into an Apple retail store

เพียงคุณนำอุปกรณ์นั้นมาที่ Apple Retail Store

apple_20160321_env_54

or send them to us for free by visiting apple.com/recycling to print a prepaid mailing label.

หรือส่งกลับมาให้เราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงไปที่ apple.com/recycling แล้วพิมพ์ป้ายสำหรับจ่าหน้าพัสดุไปรษณีย์โดยทางเราเป็นผู้ออกค่าส่งให้เอง

apple_20160321_env_55

We’re making great progress in our environmental efforts but we have a lot more to do and we promise to keep you updated along the way.

พวกเราได้ทุ่มเทกำลังเต็มที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ได้ผลไม่น้อย แต่ยังมีงานอีกมากรออยู่ พวกเราสัญญาว่าจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกว่าได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้าง

Now back to Tim.

ส่งกลับไปที่ ทิม คะ

apple_20160321_env_56

Thanks. Thank you, Lisa.

ขอบคุณมากๆ ครับลิซา

Powering Apple on a 100% renewable energy, it is an incredible, ambitious and bold objective but we are determined to meet it and we hope others will join us.

การขับเคลื่อน Apple ด้วยพลังงานหมุนเวียนเต็ม 100% นั้นเป็นเป้าหมายที่เหลือเชื่อ ท้าทายและยิ่งใหม่มาก พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จและพวกเราก็หวังว่าองค์กรอื่นๆ จะเห็นด้วยและมาร่วมกับพวกเรา

รับชมวิดีโอส่วนนี้ตั้งแต่นาทีที่ 04:43 – 13:25

ข้อมูลเเพิ่มเติม