สุนทรพจน์เปิด Steve Jobs Theater

Apple จัดงานเปิดตัว iPhone X, iPhone 8, Apple Watch Series 3 และ Apple TV 4K เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ Steve Jobs Theater เป็นครั้งแรกของสถานที่นี้และถือเป็นการเปิดตัว “สตีฟ จ็อบส์ เธียเตอร์” อย่างเป็นทางการอีกด้วย นี่คือสุนทรพจน์เปิดโดย สตีฟ จ็อบส์


Welcome to the Steve Jobs Theater
ยินดีต้อนรับสู่ “สตีฟ จ็อบส์ เธียร์เตอร์”

There is a lot of ways to be as a person.
การแสดงความเป็นตัวของตัวเองทำได้หลายวิธี

And some people express their deep appreciation in different ways.
ต่างคนต่างอธิบายความรู้สึกอย่างลึกซึ้งของตนในแนวทางที่หลากหลายไม่ซ้ำกัน

But one of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there.
แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่ผมยึดถือก็คือ ผู้คนสามารถนำเสนอความศรัทธาของตัวเองต่อมนุษยชาติด้วยการสร้างสรรสิ่งที่ดีและส่งต่อไปยังส่วนรวม

And you never meet the people, you never shake their hands, you never hear their story, you tell yours.
แม้คุณจะไม่ได้พบปะกับผู้คนเหล่านั้น ไม่เคยได้จับมือกับผู้คนเหล่านั้น ไม่เคยนั่งฟังเรื่องที่ของพวกเขาหรือแม้กระทั่งเล่าเรื่องของคุณเองให้พวกเขาฟัง

But somehow in the act of making something with a great deal of care and love, something’s transmitted there.
แต่เมื่อได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความใส่ใจและความรักที่เหลือล้น ความรู้สึกนี้จะถ่ายทอดออกไปได้

And it’s a way of expressing to the rest of our species our deep appreciation.
นั่นคือวิธีนำเสนอศรัทธาอันแรงกล้าของเราสู่มนุษยชาติ

So we need to be true to who we are and remember what’s really important to us.
พวกเราต้องเป็นตัวของตัวเองและระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใดมีความสำคัญย่ิงยวดต่อพวกเรา

That’s what’s going to keep Apple, Apple, is it we keep us, us.
สิ่งที่จะที่รักษา Apple ให้เป็น Apple ตลอดไป คือการที่พวกเรารักษาความเป็นตัวของตัวเราเอาไว้ได้นั่นเอง

Tim Cook

Thank you.
ขอบคุณครับ

I love hearing his voice and his inspiring message.
ผมชอบฟังเสียงของเขา รักสารที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของเขา

And it was only fitting that Steve should open his theater.
และการให้สตีฟเป็นผู้กล่าวเปิดโรงละครของเขาเองนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว

It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater.
นี่เป็นเกียรติครั้งสำคัญในชีวิตที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ “สตีฟ จ็อบส์ เธียเตอร์”

Steve meant so much to me and so much to all of us.
สตีฟเป็นบุคคลที่สำคัญมากสำหรับผมและพวกเราทุกคน

There’s not a day that goes by that we don’t think about him.
ไม่มีสักวันที่ผ่านไปเปล่าๆ โดยที่พวกเราไม่คิดถึงเขา

Memories have especially come rushing back as we prepared for today and this event.
ความทรงจำมากมายผุดขึ้นมาระหว่างที่พวกเราเตรียมทุกอย่างเพื่องานวันนี้

It’s taken some time that we can now reflect on him with joy instead of sadness.
อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าพวกเราจะสามารถระลึกถึงเขาอย่างมีชีวิตชีวาแทนที่จะเศร้าสร้อย

Steve’s spirit and timeless philosophy on life will always be the DNA of Apple.
จิตวิญญาณของสตีฟและปรัญชาชีวิตที่เป็นจริงตลอดกาลของเขาจะยังคงอยู่ในรหัสพันธุกรรมของ Apple

His greatest gift, his greatest expression of his appreciation for humanity would not be a singular product, but rather it would be Apple itself.
ของขวัญที่ดีที่สุดและหลักฐานที่ดีที่สุดของความศรัทธาในมนุษยชาติของเขาจะไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของเรา แต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ Apple เป็นอยู่ทุกวันนี้

We dedicate this theater to Steve because we loved him and because he loved days like this where he could share our latest new products and new ideas with the world.
พวกเราอุทิศโรงละครแห่งนี้ให้สตีฟเพราะว่าพวกเรารักเขาและเพราะว่าเขารักวันแบบนี้ที่ผ่านมา วันที่เขาจะได้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ใหม่จากพวกเรา แบ่งปันแนวคิดใหม่ ๆ ให้กันทุกคนบนโลกนี้

And we do so not only to pay tribute to Steve but to inspire the next generation of creators and innovators.
พวกเรายังคงเดินตามแนวทางนั้นไม่ใช่เพียงคือตัวสตีฟเท่านั้น หากแต่เพื่อจุดประกายนักสร้างสรรและนักคิดรุ่นต่อไปอีกด้วย

Steve was a genius and one of the many ways that he showed that was in his uncanny ability to unlock that talent of everybody that he worked with.
สตีฟคืออัจฉริยะตัวจริง เขาพิสูจน์มาแล้วด้วยวิธีการมากมายที่ไม่มีใครคาดถึงเพื่อปลดพันธนาการทางความคิดของผู้คนที่เขาเคยร่วมงานด้วย

He thought deeply about our workplace and it surroundings.
เขาไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ถึงสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

And he believed that they should inspire talented people to do their best work.
เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยจุดประกายผู้คนที่มีแววให้สร้างงานที่ดีที่สุดของพวกเราออกมา

So over a decade ago, he began to work on a new campus for Apple.
ดังนั้นเขาจึงเริ่มงานสร้างแคมปัสใหม่ของ Apple แห่งนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อน

His vision for Apple Park was to create an incredible workplace of the future where engineers and designers could all be together collaborating on the next generations of Apple product to change the world.
วิสัยทัศน์ของเขาใน Apple Park คือการสร้างสุดยอดที่ทำงานสำหรับอนาคต สถานที่ที่เหล่าวิศวกรและนักออกแบบทั้งหลายมาร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลกรุ่นต่อไปของ Apple

Steve’s vision and passion live on here in Apple Park and everywhere in Apple.
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของสตีฟยังคงอยู่ที่นี่ใน Apple Park และทุกตารางนิ้วในบริษัท Apple

Today and always, we honor him.
วันนี้เรารำลึกถึงเขา และให้เกียรติเขาตลอดไป

ฟังคลิ้ปเสียงการเปิดตัวครั้งนี้

 

ดูคีย์โน้ตงาน Apple Special Event September 2017 ได้ที่นี่

 

ภาพและเสียงทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าเว็บนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc.