รำลึก Steve Jobs จากไป 10 ปีแล้ว

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอเมริกา Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple Computer จากโลกนี้ไปอย่างสงบที่บ้านของตัวเอง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตามเวลาประเทศไทย ร่วมกันรำลึกถึง Steve Jobs จากไป 10 ปีแล้ว

Steve Jobs และเครื่อง Apple I (apple-one)
Steve Jobs และเครื่อง Apple I (apple-one)
Steve Jobs วัย 29 ปี และเครื่อง Apple Macintosh
Steve Jobs วัย 29 ปี และเครื่อง Apple Macintosh
ภาพโดย Norman Seeff
Steve Jobs Returning from a Visit to the New Factory.
Steve Jobs Returning from a Visit to the New Factory.
Fremont, California, 1987.
DOUG MENUEZ, ”FEARLESS GENIUS”, ATRIA BOOKS (2014), p14-15
Steve Jobs และเครื่อง Apple ][ (apple-two)
Steve Jobs และเครื่อง Apple ][ (apple-two)
Steve Jobs และ NeXTSTEP for Intel
Steve Jobs และ NeXTSTEP for Intel
Steve Jobs, co-founder of Apple Computer, gestures during an interview at the headquarters of Next Computer Inc. in Redwood City, Calif. on April 21, 1993. (AP)
Steve Jobs Explaining Ten-Year Technology Development Cycles.
Steve Jobs Explaining Ten-Year Technology Development Cycles.
Sonoma, California, 1986
DOUG MENUEZ, “FEARLESS GENIUS”, ATRIA BOOKS (2014), p4-5

Statement from the Jobs family
สารจากครอบครัว Jobs

For a decade now, mourning and healing have gone together.
Our gratitude has become as great as our loss.

เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษแล้วที่ความโศกเศร้าและการเยียวยาจิตใจดำเนินไปพร้อม ๆ กัน
ความรู้สึกซาบซึ้งใจของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเทียบเท่ากับความสูญเสีย

Each of us has found his or her own path to consolation,
but we have come together in a beautiful place of love
for Steve, and for what he taught us.

พวกเราต่างค้นพบหนทางในการปลอบโยนจิตใจของตัวเอง
แต่เราก็ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรักอันสวยงาม
ที่มีให้กับ Steve และสิ่งที่เขาได้สอนเรา

For all of Steve’s gifts, it was his power as a teacher that has endured.
He taught us to be open to the beauty of the world, to be curious around
new ideas, to see around the next corner, and most of all to stay
humble in our own beginner’s mind.

ในบรรดาพรสวรรค์ทั้งหมดของ Steve หนึ่งในนั้นคือพลังในการเป็นครูผู้มีความอดทน
เขาสอนให้เราเปิดรับความสวยงามของโลก สอนให้รู้จักสงสัย
กับไอเดียใหม่ ๆ สอนให้มองไปในสิ่งที่อยู่ข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดคือ
สอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนราวกับเพิ่งเริ่มต้นใหม่เสมอ

There are many things we still see through his eyes, but he also
taught to look for ourselves. He gave us equipment for living,
and it has served us well.

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังคงมองผ่านสายตาของเขา
แต่เขาก็ได้สอนให้เราใช้สายตาของตัวเองด้วย เขามอบเครื่องมือ
ในการใช้ชีวิตให้กับเรา และมันก็ตอบโจทย์เรามาก ๆ

One of our greatest sources of consolation has been our association
of Steve with beauty. The sight of something beautiful — a wooded hillside,
a well‑made object — recalls his spirit to us. Even in his years of suffering,
he never lost his faith in the beauty of existence.

หนึ่งในการปลอบใจที่ดีที่สุดของเราคือการเชื่อมโยง Steve เข้ากับความงดงามต่าง ๆ
อย่างภาพของสิ่งที่สวยงาม เช่นเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้
หรือสิ่งของบางอย่างที่ทำขึ้นมาอย่างประณีต ชวนให้เรานึกถึงจิตวิญญาณของเขา
เพราะแม้แต่ในหลาย ๆ ปีแห่งความทุกข์ทนนั้น เขากลับไม่เคยหมดศรัทธา
ในความงดงามของการมีชีวิตอยู่เลย

Memory is inadequate for what is in our hearts: we miss him profoundly.
We were blessed to have him as husband and father.

ภาพความทรงจำคงไม่อาจบอกเล่าสิ่งที่อยู่ในใจเราได้ทั้งหมด พวกเราคิดถึงเขาสุดหัวใจ
เรารู้สึกโชคดีมากที่มีเขาเป็นทั้งสามีและพ่อ


Celebrating Steve (2021)

ที่มา apple.com และ apple.com/th

ข้อมูลเพิ่มเติม