ข้อควรระวัง…ใช้โทรศัพท์มือถือยามขับขี่

การขับขี่ยวดยานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะอย่างสูง แต่ผู้คนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับการขับ มีการประมาณกันว่า 20-30% ของอุบัติเหตุการชนเกิดจากการที่ผู้ขับขี่เอาใจใส่กับสิ่งอื่น

Image

นอกเหนือจากการขับรถ หากโทรศัพท์มือถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน หรือบริษัทเป็นผู้มอบโทรศัพท์ให้กับลูกจ้าง ทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ Image

ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ แต่หากจำเป็นจริงๆ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

– รัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ อย่าปล่อยมือจากพวงมาลัย และมองถนนเท่านั้น ความปลอดภัยต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด

– จำกัดการสนทนาให้สั้นที่สุด พร้อมทั้งบอกคู่สนทนาว่ากำลังขับรถอยู่

– อย่ากดโทรศัพท์หรือจดข้อความขณะขับรถ

– จดจำว่าปุ่มใดอยู่ที่ไหนเพื่อที่ว่าหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จะได้ไม่ต้องละสายตาจากถนนใช้แฮนด์ฟรี (เสียงการสนทนาออกไมค์) ในการสนทนาขณะขับขี่ วางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่ง่ายต่อการหยิบและมองเห็น

– ตั้งโปรแกรมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้บ่อยและเบอร์ฉุกเฉินโดยใช้ Speed dial

– จอดรถในที่ปลอดภัยหากต้องสนทนา หรือให้ผู้ที่โดยสารมาด้วยรับโทรศัพท์แทนและจดข้อความไว้ให้ ถึงแม้จะใช้แฮนด์ฟรีก็ยังทำลายสมาธิในการขับรถอยู่ดี

– หากโทรศัพท์ดัง ควรปล่อยให้คนโทรฝากข้อความไว้กับระบบตอบรับ

– การขับขี่ต้องใช้สมาธิสูง ระหว่างการสนทนาท่านอาจปล่อยรถไปกินเลนอื่นได้ ทางที่ดีให้ขับชิดซ้ายแต่จะให้ดีที่สุดควรจอดรถเพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งระบบแฮนด์ฟรีในรถของท่าน

– โทรศัพท์มือถือช่วยในยามคับขัน หรือใช้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย มันคือเครื่องมือของพลเมืองดี

– แม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่แล้ว แต่ต้องระแวดระวังผู้ขับขี่อื่นๆ ที่อาจไม่อยู่ในสภาพพร้อมจะขับขี่ด้วย


ที่มา หนังสืมพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549

เนื้อหาและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์มติชน – All contents are copyright of Matichon. All Rights Reserved.