ในหลวงทรงห่วงคนไทยไปนอก ไม่กี่วันกลับพูดภาษาไทยไม่ได้

ในหลวงมีพระราชดำรัสกับคณะทูตให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยที่มีวัฒนธรรมไทยมายาวนาน ห่วงคนไทยไปนอกไม่กี่วันพูดภาษาไทยไม่ได้ เผยคนไทยมีความภูมิใจที่เป็นคนไทย เพราะอยู่เมืองไทย เป็นคนไทย สามารถศึกษาว่าเมืองไทย คนไทย มีความดี

เมื่อเวลา 16.44 น. วันที่ 29 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนิตย์ พิบูลสงคราม รมว.การต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระบรมราโชวาท ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ไทย ประจำปี 2550 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน พร้อมกันนี้ นายนิตย์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และยังทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรม และความเจริญของชาติไทยที่มีมาช้านาน ว่า “ท่านทูตคงกลุ้มใจที่คนที่ไปอยู่ต่างประเทศ ไม่กี่วัน ลืม ไม่นาน กลับมาพูดภาษาไทยไม่ได้ เพราะว่านึกว่าไปต่างประเทศนั้นต้องไปเรียนรู้ความเป็นไม่เป็นไทย ฉะนั้นก็เห็นใจท่าน เพราะว่าท่านเป็นทูต คนที่ไปต่างประเทศไม่กี่วันและไปพบกับท่านทูต พูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ว่าต่างประเทศ ฝรั่งไปพบท่าน มาเมืองไทยไม่นานกลับไปพูดภาษาไทยได้ อันนี้ก็ชอบกล ประหลาดมาก แต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศ เขามีปมด้อย คนไทยนั้นส่วนใหญ่ไม่มีปมด้อย

คนไทยมีความภูมิใจที่เป็นคนไทย เพราะว่าอยู่เมืองไทย เป็นคนไทย เขาได้สามารถศึกษาว่า เมืองไทย คนไทย มีความดี แต่ผู้ที่ไปต่างประเทศนึกว่า เราก็พูดอย่างเดียวกับผู้ที่ไปเมืองฝรั่ง ไม่ใช่พวกที่ไปเมืองแขก เมืองจีน แต่ว่า พวกที่ไปฝรั่งเพราะเห่อว่า ฝรั่งเขาเจริญ ฝรั่งเขาเจริญเพราะว่าบ้านเมืองของเขามีความก้าวหน้าหลายอย่าง คนไทยก็เลยมีปมด้อยว่าเราไหนว่าไม่มีความเจริญ

ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะทำยังไง สำหรับแก้ไข ก็เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าข้าพเจ้ามาเมืองไทย ไม่รู้ภาษาไทย แล้วก็ออกไป อายุ 5 ขวบ กลับมาอายุ 11 ก็ไม่ค่อยรู้ภาษาไทย ที่จริงรู้ภาษาไทยก็โดยที่สมเด็จพระบรมราชชนนีท่านไม่พูดภาษาฝรั่งกับเรา ท่านพูดภาษาไทย ก็เลยรู้ภาษาไทย แต่เขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ อ่านไม่ค่อยได้ ตอนอายุ 11 ก็ได้เรียน จนกระทั่งอายุ 18 ก็เขียนภาษาไทย อ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ มาอ่านภาษาไทยได้ทีหลัง แต่ก็อยู่ที่ความเป็นไทยนี่ลำบาก ก็พยายามที่จะเรียนภาษาไทย แต่ผู้ที่ไปแล้วไปหาท่านทูตแต่พูดภาษาไทยไม่ชัด นั่นส่วนใหญ่เขาก็รู้ภาษาไทย ออกไป 2-3 วัน ลืมภาษาไทยแล้ว เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ศึกษา วิธีที่จะทำท่านทูตก็คงต้องล้างสมองเขา วิธีที่จะปฏิบัติ ต้องล้างสมองเขาว่าประเทศไทยมีภาษาไทยมานานแล้ว นาน มีวัฒนธรรมไทย มีนานกว่าประเทศต่างประเทศในยุโรปหลายประเทศ

ก่อนนี้ในต่างประเทศ เป็นที่เขาเรียกว่า มิดเดิล เอจ (Middle Age) หมายความว่าเป็นยุคที่ไม่เจริญ เมืองไทยนี่ยุคกลางของเราเจริญแล้ว ถ้าอยากจะให้แก้ไข เราจะต้องศึกษายุคกลางของเราว่าเจริญแล้ว และบอกกับพวกที่เขานึกว่าเมืองไทยไม่เจริญให้เข้าใจ แล้วก็ที่ประเทศไทยนี้มีภาษาไทย มีตัวอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นยุคกลางของฝรั่ง หมายความว่า มิดเดิล เอจ ของคนฝรั่ง ของเราหลายร้อยปี มีภาษา มีตัวอักษร ของฝรั่งไม่มี เราไม่พูดถึงอเมริกา ไม่พูดถึงแอฟริกา แต่ในยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่เจริญ แต่ตอนนั้นไม่ได้เจริญ เราเจริญก่อน แต่ว่าที่เมืองไทยจะไม่เจริญเพราะว่ามีคนอย่างพวกที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเมืองไทยเจริญมานานแล้ว ก็วิธีที่จะทำคือต้องรู้สึกยกย่องและต้องพยายามที่จะทำให้เข้าใจว่าเมือง ไทยนี้เจริญมานานแล้ว”

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ พลังงานทดแทน ความว่า “มันมีอันตรายทั้งนั้น เขาก็บอกเดี๋ยวนี้ พลังงานปรมาณู เป็นพลังงานที่สะอาดมาก ก็จริง สะอาดที่สุด แต่ว่า ถ้าอันตรายก็อันตรายถึงตายทั้งนั้น ท่านทูตน่าไปถามผู้เชี่ยวชาญ ท่านทำเกี่ยวข้องพลังงาน แต่การที่จะทำพลังงานที่ไม่อันตราย อย่างไบโอดีเซล หรืออะไรก็น่าจะคิดจะทำ แต่ไบโอดีเซลมันน้อย ก็ต้องเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง คือ เราไม่ได้พูดกันมาปีหนึ่งแล้ว เกือบปีที่ไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง

ที่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าสมัยนี้ก็ เอะอะอะไรก็พอเพียงๆ พระเจ้าอยู่หัว ที่นี้พูดแล้วเศรษฐกิจพอเพียง คนก็บอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง มันไม่พอเพียง ความจริงมันพอเพียง ถ้าเราพอเพียง แต่ตัวเราไม่ยอมพอเพียง ที่มันใช้ไม่ได้ เพราะคนเราไม่พอเพียง ความสุขถ้าจะมีอยู่แล้ว ก็คือ พอเพียงนั่นเอง ถ้าคนเขาพอเขามีความสุข และเราก็มีความสุข ถ้าคนอยากได้โน่น อยากได้นี่มาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราก็ไม่มีความสุข แต่ความสุขของคน แสดงออกมาด้วยความพอเพียง สำคัญตรงนี้ ให้ทำตัวเองให้พอเพียง”


ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เนื้อหาและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก – All contents are copyright of Kom Chad Luek. All Rights Reserved.