ในหลวงทรงแนะไม่แยกเหล่า ห่วงสถานการณ์ไม่ไว้วางใจ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารรักษาพระองค์ ทรงให้คนไทยปรองดองเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกพวกแยกเหล่า ทรงห่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่น่าไว้วางใจ เตือนสติให้คนไทยอย่าขาดสำนึกรักชาติ ขาดความสามัคคี อาจประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ ทรงแนะตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต ลดอคติ

เมื่อเวลาประมาณ 17.07 น. วันที่ 2 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระราชวังดุสิต เพื่อทรงตรวจพลสวนสนาม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ของหน่วยในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบเต็มยศทั้ง 12 กองพัน และหมู่ธงชัยเฉลิมพลทั้ง 12 กองพัน ถูกเชิญเข้ามาพร้อม ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ความว่า “ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่งนัก ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ในพิธีรวมพล สวนสนามในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน และให้เรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นมาได้ ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึกตระหนักในความเป็นไทยและหน้าที่ที่จะดำรงรักษา ชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง ตามประวัติการณ์ที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจผูกพัน ปรองดองอันหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกพวกแยกเหล่า มีปรกติสามัคคีพร้อมเพรียงกันเสมอ และสถานการณ์บ้านเมืองเราทุกวันนี้เป็นที่แพร่ทราบแก่ใจของเราทุกคน รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจ เมื่อใดว่า หากคนไทยขาดสำนึกในชาติ ขาดความสามัคคี ก็อาจจะประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงขอให้ทหารทุกคนและชาวไทยทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าพิจารณาตัดสินใจว่า ประเทศชาติของเรานั้นสำคัญควรที่เราจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญมั่นใจ ก็ขอให้สังวร รวมกาย ใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นที่หมายสูงสุด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจความภักดีโดยความบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุข สวัสดีและความสำเร็จ สมประสงค์จงทั่วกัน”

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ภายหลังทอดพระเนตรพิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เสร็จสิ้น โดยตลอดเส้นทางเสด็จฯ มีพสกนิกรชาวไทยเฝ้าถวายความจงรักภักดี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองทยอยมาจับจองพื้นที่ 2 ฟากฝั่งถนนตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า โดยทางกองทัพจัดอัฒจันทร์บริเวณสนามเสือป่าให้ประชาชนนั่งชมพิธี นอกจากนี้ มีการตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณด้านหน้า วัดเบญจมบพิตรฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมามีการปิดการจราจรบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าทั้งหมด ไปจนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ และถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงจนถึงแยกพาณิชยการพระนครหน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ในเวลา 17.00 น. ยังปิดถนนพระราม 5 เพิ่ม ตั้งแต่แยกพาณิชยฯ จนถึงแยกราชวิถี รวมทั้งถนนศรีอยุธยาจนถึงแยกเสาวนีย์


ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2550