ในหลวงทรงแนะผู้พิพากษา ตุลาการทหารอย่าหลงในอคติ

ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษา-ตุลาการทหาร ทรงให้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณด้วยกฎเกณฑ์ของความดี ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่าหลงในอคติ รักษากฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ของทุกคน พร้อมทรงเน้นย้ำให้รักษาความยุติธรรมแก่คนทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบ เพราะถ้ามีคนเอาเปรียบคนอื่นจะทำให้บ้านเมืองไปไม่รอด

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพรอันล้ำค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษา และตุลาการทหาร ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

เมื่อเวลา 16.42 น. วันที่ 17 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมด้วย นายวิชัย อริยะนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า “บ้านเมืองจะต้องมีความยุติธรรม หมายความว่า คนจะปฏิบัติตัวตามใจชอบไม่ได้ ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ต้องเป็นตามความดี กฎเกณฑ์ของความดี และความดีนั้นก็คือ ทำอะไรที่ตรงไปตรงมาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยประชาชน โดยเฉพาะทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต ต้องมีกฎเกณฑ์ มีขื่อมีแป ไม่อย่างนั้นก็ล่มจม อันนี้สำคัญ ต้องมีผู้พิพากษา ที่มีความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของผู้พิพากษาไม่ใช่ง่าย เพราะมีคนที่ไม่ค่อยดี หมายความว่าไม่ค่อยสุจริต ก็หาทางที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย หลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ หลบเลี่ยงความดี เพื่อความดีของตัวเอง

ฉะนั้นท่านจะต้องรักษาความเข้มแข็งของคำปฏิญาณนี้ ซึ่งถ้าพูดถึงง่ายๆ ก็ไม่ยาก เพราะว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย แต่ว่าทำไมมันยาก เพราะมันมีอคติ แต่ถ้าได้ปฏิญาณตนว่า ท่านจะไม่หลงในอคติ ในคำปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งดีมาก หมายความว่า คนเราอยากจะทำอะไรที่ประโยชน์ส่วนตัวมาก แต่ท่านได้ปฏิญาณตนว่า ท่านจะไม่หลงในอคติ ซึ่งเป็นของดีมาก ถ้าไม่หลงในอคติ ก็ทำไม่ยาก

ดังนั้นถ้าท่านรักษา สิ่งที่ท่านได้เปล่งวาจานี้ ก็จะทำได้ง่าย เพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราไม่หลงในอคติ ก็ไม่ยากที่จะทำดี ถ้าทำดีแล้ว ทุกคนก็ได้รับประโยชน์ในการรักษาความดี บางอย่างอาจจะไม่ใช่ง่าย เพราะว่ามีคนที่ไม่ใช่หลงในอคติ มีคนที่อยากจะไปในทางที่ไม่ถูก อยากจะไปในทางที่เป็นอคติ เขาพยายามที่จะหลอกลวงตลอดเวลา ท่านต้องเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของผู้พิพากษาจะต้องรักษาไว้ตลอดชีวิต ทั้งในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ หมายความว่า เวลาขึ้นบัลลังก์ หรือทำหน้าที่ในการพิพากษาทั้งเวลาธรรมดาปกติ อย่างท่านไปที่ไหน ท่านก็จะไม่ทิ้งความเป็นผู้พิพากษา ละทิ้งความเป็นคนดี ตรงไปตรงมา ละทิ้งไม่ได้ อย่างเช่น ถ้าไปอยู่ในชนบท ท่านไปเห็นความไม่ดี ท่านต้องต่อสู้ให้หมดไป ต้องรักษาความดีไว้

ถ้าท่านพูดมาว่า รักษาคำปฏิญาณนี้ เป็นอันว่าท่านได้ทำหน้าที่ มันยากอยู่ เพราะบางสิ่งบางอย่างมันล่อลวง มันหลอก ท่านต้องไม่ให้ความไม่ดีมันหลอกท่าน และถ้าท่านทำหน้าที่ดีแล้วอย่างเข้มแข็ง เรียกว่าทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และท่านจะมีเกียรติ มีความภูมิใจได้ ไปไหนคนก็นับถือ นับถือท่านจริงๆ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย ถ้าท่านทำดีๆ อย่างนี้จะมีเกียรติ เป็นสิ่งที่ น่านับถือและน่าภูมิใจ ฉะนั้นขอให้รักษาความซื่อตรงไว้ตลอดชีวิต ต้องตลอดชีวิต ต่อไปท่านถึงอายุที่จะเกษียณ ท่านก็มีคนนับถือเป็นคนดี มีเกียรติ ขอให้ท่านรักษาความดีของการปฏิญาณตนตลอดชีวิต และให้มีความสำเร็จในการทำดี และขอให้ความดีนี้ทำให้ท่านทุกคนมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง และมีความสำเร็จทุกประการ

ขอให้ท่านรักษาความดี การปฏิญาณอันนี้ ท่านจะมีความสำเร็จ และเป็นคนที่น่านับถือตลอดชีวิต และเป็นความดีสำเร็จนี้ คนเขาบอกว่ากินไม่ได้อาจจะไม่มีอะไรที่ทำให้ร่ำรวย แต่ท่านจะร่ำรวยในใจ ยิ้มได้ตลอด พอใจได้ตลอด และมีความรู้สึกว่ามีเกียรติ คือทำให้ดี คำว่าดี บางทีมันยาก พูดยากว่าอะไรดี ถ้าท่านทำดี ตามที่ท่านได้เปล่งวาจาเมื่อครู่นี้ ท่านจะรับความเจริญ ความพอใจ ก็ขอให้ทุกท่านรักษาความดีของการปฏิญาณในครั้งนี้ และท่านจะมีความสุขอย่างแท้จริง ขอให้มีความสำเร็จในชีวิต ขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง และประสบแต่ความดี ความสำเร็จ”

ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ รมว.กลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า… “การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคตินั้น เป็นหน้าที่สำคัญของนายทหารทุกคน และโดยเฉพาะตุลาการที่จะต้องรักษาความยุติธรรมของหน้าที่ ท่านเป็นทหารก็จะต้องรักษาความดีอยู่เป็นธรรมดา และยิ่งเป็นตุลาการก็ยิ่งสำคัญ เพราะว่าทหารถือว่ามีอาวุธ แต่ความยุติธรรมของตุลาการก็เท่ากับเป็นอาวุธอีกอย่าง ถ้าท่านรักษาความดีของตุลาการก็จะไม่ต้องใช้อาวุธที่ประหัตประหาร ฉะนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติปฏิญาณตนก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเป็นการยืนยันว่า ท่านมีหน้าที่ และหน้าที่ท่านจะสำคัญมากสำหรับประเทศชาติจะทำให้ประเทศชาติมีความสุข ความสงบอยู่ตลอดไม่จำเป็นที่ประหัตประหารกัน

ฉะนั้นท่านก็ต้องรักษาคำปฏิญาณนี้โดยเด็ดขาด โดยเข้มแข็ง เพราะว่าส่วนมากเป็นความลำบากที่จะรักษาความยุติธรรม เพราะว่าความยุติธรรมนั้น หมายความว่า จะต้องรักษา เสียสละ เพราะว่าโดยมากคนเราก็ชอบที่จะเอาเปรียบ ถ้าเอาเปรียบคน ก็ไม่ได้เป็นความยุติธรรม ฉะนั้นท่านต้องไม่เอาเปรียบ ท่านจะต้องรักษาไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบ ถ้ามีคนเอาเปรียบคนอื่นจะทำให้บ้านเมืองไปไม่รอด ขอให้ท่านดูแลความยุติธรรม ไม่ใช่ในกองทัพเท่านั้น จะต้องทั่วไป จะต้องไม่ประหัตประหารกัน ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัตหน้าที่ที่ได้รับ เพื่อความสงบสุขของทุกส่วนของประเทศ และเมื่อทุกส่วนของประเทศมีความสงบสุข บ้านเมืองทั้งหมดก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และมีความสามารถที่จะรักษาอธิปไตย รักษาความดีของประเทศ ประเทศไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมานาน แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกค่อนเอาเปรียบกัน ไม่ดี จะต้องให้มีคนไม่เอาเปรียบรักษาความสงบสุขต่อไป

ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานของท่าน และมีความเข้มแข็ง รักษาความยุติธรรม ไม่ใช่ในกองทัพเท่านั้นเอง แต่ทั่วไป ให้คนเขาไว้ใจ ว่าทหารเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม และช่วยกันรักษาความดีของประเทศชาติ ทหารจึงมีชื่อเสียงรักษาชื่อเสียงไว้ดีๆ ฉะนั้น ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขอให้ท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสำเร็จในการทุกอย่าง ขอให้ท่านมีความดีอยู่ในตัว รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป จนกระทั่งทำให้กองทัพไทย รักษาชื่อเสียงไว้ได้

ถ้ากองทัพไทยรักษาชื่อเสียงไว้ให้ดี ไม่มีใครมาทำลายเราได้ ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่า กองทัพจะรักษาประเทศชาติได้ ไม่ใช่ด้วยอาวุธประหัตประหาร แต่ว่าด้วยความดีขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานของท่าน มีความสุขในความสำเร็จนี้ ขอจงมีความเจริญ และให้มีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกด้าน”


ที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550