ในหลวงทรงห่วงชาติไม่เรียบร้อย ให้ทหาร-ตำรวจดูแลประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายพลทหาร-ตำรวจ ทรงห่วงบ้านเมืองไม่เรียบร้อย ไม่ปรองดอง แนะให้ตำรวจ ทหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ใช้กำลังที่มีทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่จำเป็นต้อง ใช้อาวุธประหัตประหาร

เมื่อเวลา 16.30 น.วานนี้ (21 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับ พระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปี 2549-2550

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า “…หน้าที่ของท่านสำคัญ และอย่างที่ได้ปฏิญาณ ถ้าไม่ได้ทำตามจะมีอันเป็น แม้ไม่ได้พูดก็จะมี แต่ถ้าทำดีอย่างที่ได้ปฏิญาณ ก็เชื่อว่าท่านจะประสบความรุ่งเรือง ความเจริญ เพราะว่าคำที่พูดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ก็ได้ฟังก็ได้ยิน เมื่อเทวดาอารักษ์ได้ฟังได้ยิน ท่านก็จะต้องป้องกันท่าน ตราบใดที่ท่านทำดีตามคำปฏิญาณ เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะมีกำลังเพื่อช่วยให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้

ท่านเป็นทหาร ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องประหัตประหารใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ว่าท่านจะต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์ และถ้าทำด้วยความเข้มแข็งในกรณีใดก็ตาม ท่านก็จะปลอดภัย และทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ทำให้บ้านเมืองมีความสุข มีความเรียบร้อย อันนี้ก็สำหรับนายทหารทุกเหล่า ตลอดจนตำรวจทุกหน่วย ซึ่งมีหน้าที่ที่จะป้องกัน มีหน้าที่ที่จะทำให้บ้านเมืองมีความปลอดภัย

ถ้าท่านทำได้อย่างนี้ หมายความว่าทุกท่านได้รับความปลอดภัยไปด้วย ท่านต้องอำนวยความปลอดภัยกับประชาชนทุกเหล่าทุกพวก ท่านก็จะได้รับความปลอดภัยในโอกาสเดียวกัน คือไม่ได้หมายความว่า ท่านทำความปลอดภัยกับประชาชน ท่านก็ทำความปลอดภัยกับท่านเอง ท่านก็เป็นประชาชน ถ้าผู้ใดทำดี ทุกยศ ทุกคณะ จะได้รับผลของคำปฏิญาณนี้ จึงดีใจมากที่ได้ยิน ได้เปล่งวาจาเข้มแข็งที่หนักแน่น ก็ขอให้การเปล่งวาจาที่หนักแน่นนี้เป็นผลดีแก่ท่าน จนกระทั่งประชาชนทุกคนในประเทศ เป็นการทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นได้

ท่านก็ทราบดีว่าเดี๋ยวนี้มีการไม่ค่อยปรองดอง กัน แต่ว่าท่านเปล่งวาจาอย่างนี้ทำให้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนายพล ทุกคน ทุกฝ่าย ทั้งทหาร พลเรือน มีความเข้มแข็ง และถ้าทุกคนในประเทศมีความเข้มแข็งและซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีปัญหาว่าประเทศอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ได้ไม่ล่มจม

บ้านเมืองในระยะนี้ดูท่าทางไม่ค่อยเรียบร้อยนัก แต่ว่าท่านจะสามารถทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยเข้มแข็งด้วยความเข้มแข็งของท่าน ก็ขอให้ท่านได้ประสบผลสำเร็จในงานการของท่าน ทำให้บ้านเมืองมีความร่มเย็น มีความสุข ทั้งประชาชนทุกเหล่า ทุกพวก ทุกคน และท่านเมื่อเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อย มีความสุขมีความสงบ ท่านก็จะมีความสุขความสงบในใจ และท่านก็จะมีความเจริญด้วยเหมือนกัน

ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ทหารทุกเหล่า พลเรือนทุกหมู่ได้มีความสำเร็จในงานการ และมีความสุขในงานในหน้าที่ ความสำเร็จในหน้าที่ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกอย่าง ให้ประเทศชาติมีความสำเร็จด้วยเหมือนกัน ประเทศชาติก็จะเจริญ ท่านก็จะเจริญ ทุกคน ทุกหมู่ ทุกเหล่า

ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เห็นท่านมีความเข้มแข็ง ขอให้รักษาความเข้มแข็งนี้ให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ให้บ้านเมืองอยู่ ไม่มีอะไรที่เกิดเสียหายกับบ้านเมืองขอให้ทุกท่านมีเจริญ ทุกฝ่ายทุกพวกทุกคน”


ที่มา หนังสืมพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550