ในหลวงรับสั่งไม่มียุติธรรมบ้านเมืองล่ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่ง ทรงแนะให้เป็นตัวอย่างของความดีทั้งในและนอกศาล เพื่อรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง เพราะถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ มีแต่ความสงสัย ฉะนั้นต้องไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ทรงย้ำถ้าบ้านเมืองมีผู้ประกันความยุติธรรม ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อเวลา 16.14 น. วานนี้ (15 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 118 คน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บรรดาผู้พิพากษา ความตอนหนึ่งว่า

“ผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้พิพากษาได้ปฏิญาณตนอย่างเข้มแข็งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าบ้านเมืองต้องมีผู้พิพากษา บ้านเมืองต้องมีการรักษาความยุติธรรม ต้องมีศาลเพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าในบ้านเมืองถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็จะล่มจม และสำคัญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจที่จะทำหน้าที่นี้ ได้เตรียมตัวไว้แล้วอย่างดี คือท่านได้เรียนรู้และเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่ หน้าที่นี้เป็นการทำสิ่งที่เป็นความยุติธรรม

คำว่ายุติธรรมนี้ หมายความว่าเป็นคนที่จะวางตัวที่ดี วางตัวที่ตรง วางตัวที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ในโรงศาลเองก็จะต้องทำ แต่นอกโรงศาลก็จะต้องทำ ทุกแห่งท่านจะต้องทำตัวให้ดี ให้ยุติธรรม เพราะว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษาเป็นตัวอย่างของความดี ความดีของผู้ที่จะวางตัวให้ดี คือวางตัวให้ตรง วางตัวให้ยุติธรรม คือวางตัวให้ดี ให้ดีนี้ลำบาก เพราะว่าถ้าทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ความตรงไปตรงมาอยู่ที่ไหน

ความตรงไปตรงมา คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำ ในเวลาทำหน้าที่และนอกหน้าที่จะต้องวางตัวให้ดี หมายความว่า แต่ละท่านจะต้องพยายามที่จะทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทำเป็นตัวอย่างที่ดี คือถ้าท่านทำอะไรก็ตาม ท่านต้องทำให้แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเหนือความยุติธรรม

บางทีคนที่เป็นผู้พิพากษา เข้าใจว่าจะทำความยุติธรรมนั้นเวลาขึ้นศาลในโรงศาล แต่ไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ ถ้าทำตัวอย่างในเวลาทุกเมื่อ นั่นถือว่าเป็นผู้พิพากษาที่ดี อันนี้พูดยากว่าจะทำอย่างไร

การที่เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับคนได้เห็นว่ามีผู้พิพากษาในโรงศาลและนอกโรงศาลด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก เพราะว่าถ้าท่านวางตัวให้ดีนอกโรงศาลด้วย อันนี้จะมีความเป็นผู้พิพากษาที่ครบถ้วน ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ ก็เชื่อถือ ถ้าคนเชื่อถือได้ ก็หมายความว่าประเทศชาติมีขื่อมีแป อันนี้สำคัญ

ฉะนั้นก็ขอให้ท่านวางตัวให้ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ สิ่งที่ได้ฝึกฝนไว้ ให้ปฏิบัติดีทุกเมื่อ อันนี้สำคัญ ถ้าปฏิบัติตนให้ดีทุกเมื่อ ก็จะทำให้มีหลักมีเกณฑ์ในบ้านเมือง อันนี้ที่สำคัญ ถ้าท่านทำอย่างนี้ ทุกคนประชาชนทุกคนก็จะรู้ว่าในบ้านเมืองมีความยุติธรรม และท่านก็เป็นตัวอย่างของความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ทำยาก เพราะว่าจะต้องมีความรู้ จะต้องมีความสามารถในตัว

ฉะนั้นที่พูดซ้ำซากอย่างนี้ ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะวางตัวยุติธรรม ถ้าทำตัวให้ยุติธรรม ประชาชนจะเห็นว่าในบ้านเมืองมีคนที่ดี เป็นคนที่ประกันความยุติธรรม และถ้าทำได้ ก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้

ฉะนั้นที่ขอร้องให้ท่านเป็นตัวอย่าง เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบ้านเมืองให้ปลอดภัยได้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะว่าต้องเสียสละมากๆ

ความเสียสละของความเป็นผู้พิพากษาเป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ถ้าทำได้ ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดี ท่านจะเป็นผู้ที่เป็นประกันของความยุติธรรม ความยุติธรรมของศาล และจะเป็นผู้ที่สามารถรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ถ้าทำได้แล้ว ท่านก็เป็นผู้ที่ได้เป็นคนที่ดี เป็นคนที่ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ ให้ปลอดโปร่งได้ ก็ขอให้ท่านพยายามทำเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีขื่อมีแป มีขื่อมีแปหมายความว่า ความสุข ความที่มีความยุติธรรม

ถ้าท่านรักษาความยุติธรรมได้แท้ๆ ท่านเป็นผู้ที่ได้ทำ ได้ช่วยบ้านเมืองให้อยู่ได้ ถ้าไม่มีความยุติธรรมในบ้านเมือง อยู่ไม่ได้ เพราะว่าคนเขาสงสัยอยู่เสมอ จะต้องให้ไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ในบ้านเมืองนี้ต้องมีแต่ความยุติธรรม

ฉะนั้นก็ขอร้องให้ท่านพยายามให้รักษาความยุติธรรมแท้ๆ และก็รักษาสิ่งที่ยากมาก แต่เชื่อว่าท่านตั้งใจจะทำ ฉะนั้นก็ขอให้ท่านตั้งใจรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง ให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองนี้ ซึ่งเหมือนว่าง่ายๆ เพราะพวกท่านเป็นผู้พิพากษา แต่ว่าถ้าเว้นจากความเป็นผู้พิพากษาสักนิดเดียวก็จะทำให้เสียหาย ฉะนั้นต้องขอให้ท่านรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง

ท่านได้เรียนรู้ ท่านได้ฝึกฝนมา ด้วยการเรียนแล้วก็มีการปฏิบัติ ท่านก็คงทำได้ ไม่ใช่ง่าย แต่ว่าถ้าท่านทำได้แล้วท่านก็เป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง เป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม ฉะนั้นก็ขอให้ท่านวางตัวเป็นวีรบุรุษ ไม่ใช่ว่าวางตัวเป็น แต่ว่าทำตัวเป็นวีรบุรุษของบ้านเมือง จะต้องรักษาความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเรียบร้อยของบ้านเมือง

พูดอย่างนี้ก็เหมือนว่า ให้ท่านรับหน้าที่อยู่บนหัวของตัว ก็เป็นอย่างนี้ที่ขอร้องท่าน ให้รับความดีอยู่บนตัวเองทุกเมื่อ ทั้งในโรงศาลและนอกโรงศาล ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะทำดังนี้ เพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่เย็น อยู่รอด

ท่านอาจจะนึกในใจว่า ทำไมท่านจะต้องรับอันนี้ เป็นภาระต้องรับ เพราะว่าท่านได้เลือกหน้าที่นี้ และเมื่อเลือกหน้าที่นี้ต้องทำให้ดี ฉะนั้นก็ขอให้ท่านเมื่อเลือกหน้าที่ ท่านต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อย มีแต่หน้าที่ ท่านคงนึกว่ามีแต่หน้าที่ ใช่ มีแต่หน้าที่ และถ้าทำได้แล้วท่านจะมีความพอใจ แล้วท่านจะเป็นผู้ที่คนนับถือได้

ความที่คนนับถือนี้สำคัญมาก อาจจะนึกว่าตัวเองเป็นคนที่นับถือ ไม่ใช่ของง่าย แต่ทำให้คนนับถือได้แล้ว ท่านเองจะสามารถมีความพอใจตลอดต่อไป

ฉะนั้นขอให้ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของศาล ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม ก็ขอให้ท่านสำเร็จ เพราะถ้าท่านทำสำเร็จแล้ว ท่านมีความดีตลอดชีวิตต่อไป ถึงตั้งแต่ต้นจนปลาย ท่านได้ทำหน้าที่ผู้พิพากษา ท่านทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วถ้าทำได้แล้ว ท่านก็เรียกว่าเป็นคนดี

คำว่าคนดี ดูเหมือนพูดง่ายๆ แต่ว่าไม่ใช่ง่าย คนดี เป็นความดี และคนดีต้องรักษาไว้ ฉะนั้นขอให้ท่านรักษาไว้ เป็นคนที่สามารถเป็นคนดี แล้วท่านจะมีความภูมิใจ ต้องรักษาความดี เป็นผู้รักษาความดีให้กับประเทศชาติ ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้พิพากษาตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งแก่เฒ่าก็เป็นคนดี

ทุกคนที่รักษาความดีได้ ตั้งแต่ทำหน้าที่ เข้าทำหน้าที่จนกระทั่งแก่เฒ่า และจนกระทั่งตาย ก็ถือว่าเป็นเกียรติ และถือว่าท่านตายได้สบาย ก็ขอให้ท่านได้มีความสามารถที่จะเป็นคนดี ตั้งแต่ต้นจนปลาย เป็นคนดีตั้งแต่ต้นจนปลายได้อะไร หมายความว่า ท่านตายสบาย

ถ้าหากว่าเกิดสบาย แล้วมีชีวิตที่สบาย และตายสบาย ท่านมีบุญมาก เป็นคนที่มีบุญ ถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าเป็นวีรบุรุษ ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะเป็น วีรบุรุษ ทำให้ประชาชนนับถือ และทำให้ประชาชนถือว่ามีคนดีในชาติบ้านเมือง และท่านได้เกิดมาดีแล้ว ทำงานดี และได้ตายดี

หมายความว่า ขอให้ท่านได้ทำประโยชน์เต็มที่ตามที่ท่านได้เปล่งวาจา เพื่อทำความดี และท่านก็ไม่มีอะไรที่จะอับอายได้ มีแต่ความดีอยู่ในตัวตลอดชีวิต ขอให้ท่านทำหน้าที่สำเร็จ และมีความสำเร็จในชีวิต จะทำอะไรก็ไม่ต้องอายที่จะทำดี ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง และท่านก็จะรู้สึกว่า ไม่มีใครตำหนิได้ ขอให้ท่านได้รับความสำเร็จในการเป็นผู้พิพากษาที่ดี ที่งาม”