ในหลวงทรงย้ำตุลาการศาล ช่วยกันปกครองไม่ให้ชาติพัง

ในหลวงทรงย้ำต่อคณะตุลาการศาลรธน. และตุลาการศาลปค. ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด เข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย กำชับให้ช่วยกันปกครอง อย่าให้บ้านเมืองวุ่นวายต่อไป ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองซึ่งพังมาแล้ว จะพังอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อเวลา 17.45 น. วานนี้ (11 มิ.ย.)

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังเหล่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวปฏิญาณตนซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องพยายามที่ปฏิบัติอย่างดีที่สุด เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเทศ เพราะว่าถ้ามีหลักที่ดีในการปกครอง ก็ถือว่าการปกครองจะเป็นไปโดยดี ก็ดีที่ท่านได้ปฏิญาณตน ก็ขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณนี้ให้เคร่งครัดที่สุด เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นหลักของการปกครองในประเทศ ซึ่งถ้ามีหลักในการปกครอง และมีบุคคลที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักนี้ ก็เชื่อว่าประเทศก็จะดำเนินงานไปได้ดี

ก็ขอให้ท่านได้พยายามที่จะปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณไว้เพื่อความเจริญของประเทศ ถ้าประเทศมีบุคคล ก็เชื่อว่าท่านจะทำตามที่ได้ปฏิญาณ มีหลักที่ดีแล้ว ประเทศก็จะไม่มีความเดือดร้อน ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตาม สามารถทำตามคำปฏิญาณนี้ด้วยดี

ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้ปฏิญาณไว้ เพื่อให้ประเทศดำเนินไปมีหลักมีเกณฑ์ เพราะการปฏิญาณตามสำหรับของรัฐธรรมนูญและมีผู้ที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ก็จะทำให้ประเทศชาติดำเนินงานไปได้ด้วยดี ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิญาณ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และชาวบ้านประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้โดยเคร่งครัด”

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า

“ถ้าท่านทำไม่ดี หมายความว่า พระมหากษัตริย์ก็ทำไม่ดี ก่อนหน้านี้วุ่นวาย อย่าให้วุ่นวายต่อไป การทำอะไรถ้าไม่ทำตรงตามคำปฏิญาณก็จะยุ่ง ฉะนั้น ขอให้ท่านเข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย คำนี้แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวทำอะไร ท่านทำอย่างนั้น ถ้าท่านไม่ทำตามความสามารถ ท่านจะเดือดร้อน

ท่านเห็นแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ถ้าท่านไม่ทำ หรือท่านไม่ช่วยทำ ไม่ใช่ท่าน 4-5 คนจะเดือดร้อน แต่จะเดือดร้อนกันทุกคน ถ้าเดือดร้อนแล้ว เราจะได้ผลที่ไม่ดี ผลไม่ดีนี้ บ้านเมืองจะพัง ซึ่งพังมาแล้ว และจะพังอีก แต่ท่านผู้ที่ทำหน้าที่ศาลปกครอง ได้ช่วยกันปกครอง ไม่ว่าท่านมีความลำบากอะไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จโดยผ่านพ้นความลำบากบนการปกครองที่ล่มจม ขอให้การปกครองไม่ล่มจม การปกครองไปโดยดีต่อไป

ท่านมีความรู้โดยศึกษามาแล้วว่าจะทำอะไรอย่างไร จำนวนคนเป็นล้านคนที่จะเดือดร้อน หากทำไม่สำเร็จ จึงขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ท่านต้องใช้เครื่องมือ ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ท่านจะมีความภูมิใจ และพระมหากษัตริย์จะภูมิใจเหมือนกัน หากทำไม่สำเร็จงานของกษัตริย์ก็จะล่มจม ขอให้ท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน คนเป็นล้านคนจะมีความภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ทำงานสำเร็จ จะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า เป็นผลดีสำหรับส่วนรวม”