ในหลวงทรงย้ำตุลาการศาลปกครอง ซื่อสัตย์อย่าทำให้คนผิดหวัง

เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 15 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 22 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง พร้อมด้วย น.ส.พรทิพย์ ทองดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท มีใจความว่า

“ฟังคำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความร่มเย็นของประเทศชาติ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะประชาชนต้องการความซื่อสัตย์สุจริต ถ้ามีคนปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สุจริต ก็ทำให้สบายใจ สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ของประชาชนได้โดยดี จะต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติ ท่านมีจำนวนไม่มาก แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่สำคัญ เพราะท่านมีความรู้สามารถที่จะแสดงความรู้นี้ และทำให้ประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่หน้าที่ต่อไปด้วย

การปฏิญาณตนนี้มีความสำคัญ ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ทำตามคนจะเสียใจ ผิดหวัง ถ้าเกิดความผิดหวังขึ้น เป็นอันตรายมากกับการปกครองประเทศ และความเป็นอยู่ของประเทศ ขอให้ท่านปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เป็นเรื่องธรรมดา ความธรรมดานั้นสำคัญ ถ้าทำความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรมดา ทำให้ผู้ที่เป็นประชาชนเห็นและทำตามไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นหน้าที่เหมือนกัน

ขอให้เข้าใจว่า สำคัญ ถ้าเข้าใจและปฏิบัติก็จะช่วยประเทศชาติอย่างดี ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเป็นคนดี ทำหน้าที่ทำความดี เพื่อจะเป็นคนดี ท่านมีจำนวนไม่มาก แต่ผู้ที่เห็นและทำตามมีหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่นคน ถ้ามีคนทำตาม บ้านเมืองอยู่รอดได้ ไม่มีปัญหา ขอให้ท่านทำงานอย่างดี มีความตั้งใจต่อเนื่อง เป็นผู้มีประโยชน์แก่บ้านเมือง ทำให้คนทั่วไปมีความหวัง ขอให้ท่านปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย ด้วยใจที่ซื่อตรงอย่างที่ท่านได้ปฏิญาณ ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ ขอให้ท่านทำด้วยความสำเร็จทุกอย่าง เพื่อความดีของประเทศชาติ ความเจริญของประเทศชาติ ท่านจะได้นำประโยชน์กลับมาให้คนทั่วไป ขอให้ท่านมีความเข้มแข็ง แข็งแรง และมีความกล้าหาญทำงานในความดีดังกล่าวนี้ ท่านจะประสบสุข สำเร็จในงานการ ขอให้ท่านมีความสำเร็จทุกประการ”