บทร้องสำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์

…หรือที่เรียกกันเองในหมู่เด็กเทพว่า “เพลงอโห” เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ลูกแม่รำเพยทุกคน จะต้องพร้อมใจกันยืนตรงเมื่อได้ยิน แบบเดียวกับเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญประบารมี เนื้อหาและคำอธิบายต่อไปนี้ เป็นบทประพันธ์ที่จรรโลงจิตใจยิ่งนัก

บทร้องสำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์

พระนิพนธ์ในพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

สยามวิเชียรฉันท์ ๘

อโห เป็นคำขึ้นต้น ในพิธีร่ายมนต์หรือสาธยายมนต์ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของบทสวด ในพิธีศาสนา

อโหกุมารสถานสิกขา          ณ เทพศิรินทร์ระบิลระบือ
เด็กชายทั้งหลายซึ่งอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ ที่นี่ ที่เทพศิรินทร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ

สำเนียงจำโนษ์อุโฆษก็คือ          ดรุณสยามมิขามวิชา ฯ
เสียงที่กล่าวขานอย่างกึกก้องนั้น คือเด็กชายชาวสยามไม่เคยย่อท้อต่อการศึกษาเล่าเรียน

สมัญญะเลิศจะเกิดไฉน          จะเกิด ณ เมื่ออะเคื้อสิขา
เหตุใดสมญานามที่ดีงามเช่นนี้จึงเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้ก็เพราะความเจริญงอกงามทางการศึกษา

จะเกิด ณ คราวอะคร้าววิชา          วิปักษะขามสยามวิชัย ฯ
เกิดขึ้นก็เพราะได้รับการศึกษาที่น่าภาคภูมิใจ เด็กชายชาวสยามจะเอาชนะคู่แข่งทางการศึกษาได้เสมอจะเป็นที่เกรงขาม

วิถีสำรวยบ่งวยบ่งง          วิถีสำเริงบ่เหลืงหทัย
มิได้ลุ่มหลงอยู่กับความโอ่อ่า มิได้มัวเพลินอยู่กับการรื่นเริง

วิถึสำราญบ่ซ่ายจะไป          วิถีอบายบ่หมายจำนง ฯ
มิได้ปรารถนาจะไปสู่หนทางของความสุขสำราญ ไม่เคยหลงผิดที่จะสู่หนทางของความเสื่อม

วิชาวิบูลย์ดรุณจะเรียน          ประเกียรติ์จะเกิดประเสริฐประสงค์
วิชาความรู้เท่านั้นที่เราใส่ใจ เราจะสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เป็นที่ปรากฏ

ประเทศจะงามสยามจะยง          จะสุดวิเศษก็เหตุเพราะเพียร ฯ
ประเทศชาติจะดีงาม มั่นคง และเจริญรุ่งเรืองได้ก็ด้วยเราพากเพียรในการศึกษา

อโห ดรึณจะครุ่นสิกขา          อโหกุมารจะอ่านจะเขียน
…เด็กๆ จะใฝ่ใจในการศึกษา เราจะเพียรเรียนเขียนอ่าน

วิชาจะเทียบจะเปรียบวิเชียร          วิเชียรก็ชูบ่สู้วิชา ฯ
หากจะนำวิชาความรู้มาเทียบกับเพชร เพชรก็มิอาจเทียบได้กับคุณค่าของความรู้

วิชาฤแล้ง ณ แหล่งสยาม          หทัยพไทยจะไตรจะตรา

หทัยะไทยจะใฝ่วิชา          วิชาฤแล้ง ณ แหล่งสยาม ฯ
เมื่อรู้คุณค่าของความรู้เช่นนี้แล้ว และเมื่อดวงใจทุกดวงจดจ่อในการศึกษาเช่นนี้แล้ว มีหรือที่วิชาความรู้จะสิ้นสูญไปจากสยาม

ณ เทพศิรินทร์ ณ เทพศิรินทร์          สถานสิกขาสง่าพระนาม
ทีนี่ที่เทพศิรินทร์ ทีเทพศิรินทร์แห่งนี้ สถานศึกษาที่เชิดชูพระนามว่า “เทพศิรินทร์” ให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น

สำนักกิฬาสง่าสนาม          ณ เทพศิรินทร์ ณ เทพศิรินทร์ ฯ
สถานศึกษาที่สร้างนักกีฬาที่องอาจในสนามแข่งขัน ทีนี่ที่เทพศิรินทร์ ทีเทพศิรินทร์แห่งนี้

ชโย     ชโย     ชโย
ขอจงรุ่งเรือง…..สืบไป


บทร้องนี้ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ทรงพระนิพนธ์ประทานสำหรับเป็นเพลงร้องประจำโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2474 และโปรดเกล้าฯ ให้หลวงประสานวรรณวิทย์มาเป็นผู้ฝึกหัดนักเรียนในชั้นต่างๆ ร้องจนกว่าจะถูกต้องดีตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2474 แล้ว