Why are we here?

ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ผมได้ดูโฆษณาชุดหนึ่งทาง Discovery Channel ที่มีความถี่ในการออกอากาศบ่อยจนราวกับว่าต้องการให้ผมได้ศึกษามันอย่างละเอียด ด้วยเนื้อหาทั้งภาษาภาพและคำบรรยายที่กินใจ สะกิดให้ครุ่นคิดต่อไป เป็นตัวเร่งผมก็ได้เข้าไปค้นคว้าต่อในเว็ปไซต์ของ ECO และได้ชมโฆษณาชุดนี้ฉบับเต็ม

Continue reading →

ปฏิสัมภิทา ๔

เมื่อเริ่มชั่วโมงสุดท้ายของรายการคุยได้คุยดี ทาง FM 97 MHz Family Radio บ่ายนี้ คุณวีระได้ออกตัวว่าได้ติดค้างผู้ฟังเรื่องหลักคิดในสำหรับใช้ในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ควรจะเป็นอย่างไร จึงไม่รอช้าที่จะเปิดเทปบันทึกเสียงบรรยายธรรมของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต เรื่อง ปฏิสัมภิทา ๔ ให้ฟัง

Continue reading →

หนังสือชุด…มาจากไหน?

ผมใช้เวลาตัดสินใจซื้อหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้อยู่นานพอสมควรในงานหนังสือช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่เดินไปเดินมาอยู่ในบูธของสำนักพิมพ์มติชน ที่ดูเหมือนจะปักหลักอยู่ที่โซนพลาซาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์เป็นที่ประจำไปเสียแล้ว เหตุผลหลักก็คือเป็นหนังสือประกอบการเรียนชุดวิชาทั้งสามที่ผมลงทะเบียนเรียนไว้ที่มสธ. แถมยังใกล้วันสอบตอนสิ้นเดือนเดียวกันเข้ามาทุกที

Continue reading →

เทพศิรินทร์เขา ไม่ทำกัน

เมื่อผมเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์บางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนวัยรุ่นเขาทำกันตามปกติเพราะมันไม่ผิดกฏหมายที่ตรงไหนเช่นสูบบุหรี่ ถ่มน้ำลายหรือพูดกูมึง สบถว่าอ้ายบ้าบ้างไอ้ฉิบหายบ้างท่านอาจารย์ผู้ปกครองคือเจ้าคุณจรัล ชวนะเพทท่านก็เอาไม้เคาะตาตุ่มเอา แล้วให้เหตุผลเพียงว่า

Continue reading →

กาลามสูตร

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเกสปุตตนิคม แสดง ประกาศวาทะ (ลัทธิ คติความเชื่อถือ หรือความคิดเห็น) ของตนเท่านั้น แต่กระทบกระเทียบ ดูหมิ่นกล่าวข่มวาทะของผู้อื่น ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ…

ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความสงสัย ลังเลใจ ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่า ‘บรรดาท่านสมณพราหมณ์เหล่านี้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ’

Continue reading →

รู้ ตื่น เบิกบาน

การทำใจให้สดชื่นเบิกบานนั้น ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็เอาอย่างพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีคำแปลง่ายๆ ว่า รู้ ตื่นและเบิกบาน เพราะฉะนั้นเราก็ทำใจของเราให้มีพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจ คือ

1. มีความรู้ มองอะไรด้วยความรู้เข้าใจ ไม่ใช้อารมณ์ ใช้ปัญญา รู้จักพิจารณาเหตุผล แค่นี้ก็ไปได้เยอะแล้ว มองสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้ ด้วยปัญญา โดยไม่ปล่อยตัวให้เป็นทาสของอารมณ์

2. ตื่น คือ ไม่หลับใหลและไม่หลงใหล มีจิตใจที่ตื่นตลอดเวลา และ

3. เบิกบาน คือ มีความสดชื่นผ่องใส

พยายามรักษาสภาพจิตใจอย่างนี้ไว้ให้ได้เรื่อยๆ แล้วท่านจะมีความสุข และพร้อมกันนั้นการรักษาโรคนี้ก็จะได้ผลดีด้วย

Continue reading →

คุณธรรม 4 ประการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่ข้าราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีข้อความดังนี้

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตัวเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยทำให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

Continue reading →

บทร้องสำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์

…หรือที่เรียกกันเองในหมู่เด็กเทพว่า “เพลงอโห” เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ลูกแม่รำเพยทุกคน จะต้องพร้อมใจกันยืนตรงเมื่อได้ยิน แบบเดียวกับเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญประบารมี เนื้อหาและคำอธิบายต่อไปนี้ เป็นบทประพันธ์ที่จรรโลงจิตใจยิ่งนัก

Continue reading →

สัปดาห์สุดท้าย

นี้เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวจากปลายปากกา ของมันสมองด้านการเงินของบ้านเรา เมื่อครั้งเธอยังทำงานอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่ในขณะนั้นเป็นเชิงวิชาการ แต่หลังจากที่ลาออกจากองค์กรแล้ว เธอก็ได้หยิบปากกาอีกครั้งเพื่อบันทึกความเป็นไปของสังคมไทยในด้านเศรษฐศาสตร์

Continue reading →

แนะนำหนังสือ…ชุดธรรมะประยุกต์

คราวนี้ได้โอกาสเขียนถึงหนังสือที่ผมอ่านบ้าง จึงอยากประเดิมด้วยหนังสือที่เป็นแก่นสารของชีวิตแท้ๆ ใช่แล้วครับผมกำลังจะเขียนถึง หนังสือธรรมะที่ผมว่างเว้นการอ่านไปเสียนาน ได้อ่านครั้งนี้เป็นแง่มุมที่เข้าใจได้ง่ายจริงๆ ครับ

Continue reading →