ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน “การสอนที่ดี มหาวิทยาลัยต้องเน้นสอนทักษะ”

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) ผู้นำทางนวัตกรรมและการสอนด้านทักษะ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “21st Century Learning Needs and the Role of Higher Education” ในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ Reflextions on Deversify and Harmoinzation หรือผลสะท้อนของความหลากหลายและการสอดประสาน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 1,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

Continue reading →

เศรษฐกิจพอเพียง ฝรั่งรุ่นใหม่ถวิลหา

สะท้อนสังคมไทยกับพระราชดำรัสเศรษกิจพอเพียง ในขณะที่คนไทยยังคงมองหาแต่ความฟุ้งเฟ้อ แต่ระบบศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกชี้ ชาวยุโรปกลับมีแนวโน้มเริ่มแสวงหาความเรียบง่าย “พอเพียง”

Continue reading →

ไบโอดีเซลความต้องการสูง เอกชนเตรียมลงทุนเต็มสูบ

ราคาน้ำมันขยับต่อเนื่อง ส่งผลประชาชนแห่ใช้ไบโอดีเซล มอ.เผยผลิตขายวันละ 1,000 ลิตร ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ระบุมีนักธุรกิจมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตจำนวนมาก แต่ติดปัญหารัฐบาลยังไม่มีนโยบายสนับสนุนชัดเจน ขณะที่ภาคอีสานลงทุนผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใหม่

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ทรงย้ำให้ทุกคนทำนุบำรุงชาติ

เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ภายหลังราชอาคันตุกะ 25 ประเทศ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพิธีเฉลิมฉลองครองราช 60 ปี

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ให้คนไทยรู้รักสามัคคีพัฒนาบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบต่อผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากสถาบันต่างๆ ที่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลวานนี้ โดยมีใจความว่า

Continue reading →

สุนทรพจน์โคฟี อันนัน เฉลิมพระเกียรติในหลวง

นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวสุนทรพจน์เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนามนุษย์ในการอภิปรายของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ

Continue reading →

ผลวิจัย ‘ทีดีอาร์ไอ’ ป่าไม้ลดรอบ 10 ปี สัตว์สูญพันธุ์เพิ่ม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา วานนี้ (19 พ.ค.)

Continue reading →

โพลล์ชี้คุณภาพชีวิตแรงงานไทย

สสส. กะเทาะชีวิตแรงงานไทย เกินครึ่งอยู่ในเงื้อมมือต่างชาติ เหตุนายทุนต่างชาติพร้อมย้ายโรงงานหนีถ้าเจอค่าแรงถูกกว่า ขณะที่สภาพคนงานไทยส่วนใหญ่เป็นแค่ลูกจ้างรายวัน ไร้ความมั่นคง หมกมุ่นอบายมุขครบวงจร ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีหนี้เฉลี่ย 8 หมื่นบาทต่อคน

Continue reading →

ในหลวงทรงห่วงวิกฤติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และผู้พิพากษาศาลฎีกา ทรงชี้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงวิกฤติที่สุดในโลก การยุบสภาแล้วเลือกตั้งภายใน 30 วันถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้สภาไม่ครบถ้วน ทำงานไม่ได้ ทรงแนะให้ฝ่ายตุลาการจากทุกศาลหารือกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศเดินไปได้ ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองล่มจม

Continue reading →

ประธานองคมนตรียกพระราชดำริสอนผู้บริหาร

ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางพระราชดำริเพื่อประเทศไทยในอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางพระราชดำริสู่การบริหารจัดการภาครัฐ” มีใจความสำคัญดังนี้

Continue reading →