ในหลวงห่วงภาพพจน์ประเทศ-น้ำท่วม

วันที่ 9 ต.ค. 2549 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย ครม. ชุดนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน รับหน้าที่ 28 ตำแหน่ง นับเป็นครม. ชุดที่ 56 ของไทย และเป็นครม. ชุดที่ 41 ในรัชกาลปัจจุบัน

Continue reading →

สมเด็จพระเทพฯ ทรงย้ำครูภาษาไทย ภูมิใจในวิชาชีพช่วยพัฒนาคน

สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีพระราชดำรัส เน้นความสำคัญของการอ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่องแคล่ว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ทรงย้ำให้ครูภูมิใจในการเป็นครูภาษาไทย โดยเฉพาะครูประถมศึกษา เสียสละแม้แต่ชีวิตของตนเอง

Continue reading →

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการอบรม และพระราชทานปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549 จัดโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Continue reading →

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน “การสอนที่ดี มหาวิทยาลัยต้องเน้นสอนทักษะ”

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) ผู้นำทางนวัตกรรมและการสอนด้านทักษะ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “21st Century Learning Needs and the Role of Higher Education” ในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ Reflextions on Deversify and Harmoinzation หรือผลสะท้อนของความหลากหลายและการสอดประสาน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 1,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

Continue reading →

เศรษฐกิจพอเพียง ฝรั่งรุ่นใหม่ถวิลหา

สะท้อนสังคมไทยกับพระราชดำรัสเศรษกิจพอเพียง ในขณะที่คนไทยยังคงมองหาแต่ความฟุ้งเฟ้อ แต่ระบบศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกชี้ ชาวยุโรปกลับมีแนวโน้มเริ่มแสวงหาความเรียบง่าย “พอเพียง”

Continue reading →

ไบโอดีเซลความต้องการสูง เอกชนเตรียมลงทุนเต็มสูบ

ราคาน้ำมันขยับต่อเนื่อง ส่งผลประชาชนแห่ใช้ไบโอดีเซล มอ.เผยผลิตขายวันละ 1,000 ลิตร ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ระบุมีนักธุรกิจมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตจำนวนมาก แต่ติดปัญหารัฐบาลยังไม่มีนโยบายสนับสนุนชัดเจน ขณะที่ภาคอีสานลงทุนผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใหม่

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ทรงย้ำให้ทุกคนทำนุบำรุงชาติ

เมื่อวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ภายหลังราชอาคันตุกะ 25 ประเทศ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพิธีเฉลิมฉลองครองราช 60 ปี

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง ให้คนไทยรู้รักสามัคคีพัฒนาบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบต่อผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากสถาบันต่างๆ ที่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลวานนี้ โดยมีใจความว่า

Continue reading →

สุนทรพจน์โคฟี อันนัน เฉลิมพระเกียรติในหลวง

นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวสุนทรพจน์เพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนามนุษย์ในการอภิปรายของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ

Continue reading →

ผลวิจัย ‘ทีดีอาร์ไอ’ ป่าไม้ลดรอบ 10 ปี สัตว์สูญพันธุ์เพิ่ม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา วานนี้ (19 พ.ค.)

Continue reading →