ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2549

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ให้พสกนิกรชาวไทยมีความสงบร่มเย็นทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะความสงบภายในจิตใจ และทำความเข้าใจอันดีแก่กัน ไม่มุ่งร้ายทำลายกัน เพื่อให้มีสติและวิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้อง ร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติงานทั้งของตนและของชาติให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส.เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์สีเขียว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 5 ธันวาคม 2548

วานนี้ (5 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2548

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 4 ธันวาคม 2548

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา – 4 ธ.ค. -วันนี้ เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสม เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทู ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2548 โดยทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า

Continue reading →

“สุเมธ” เตือนดึงฝรั่งบริหารชาติถึงพังได้

“สุเมธ” เตือนคอร์รัปชันร้ายกว่ามะเร็ง ชี้ในหลวงทรงใช้ทศพิธราชธรรมสอนให้รู้จักความพอดี ติงอย่าเห่อฝรั่งเปิดทางเข้ามาบริหารประเทศ แต่คนไทยกลับเป็นได้แค่ภารโรง อย่าคิดแต่จะรวยโดยที่ฐานไม่แน่นหนา ติงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าตัวเองเก่ง

Continue reading →

ถวายรางวัล “อินทิรา คานธี” พระเทพฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เว็บไซต์ฮินดูสถานไทม์สดอตคอม ของอินเดีย รายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ได้มีพิธีทูลเกล้าฯถวายรางวัลอินทิรา คานธี สาขาสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ประจำปี 2547 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนเสมอมา

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 17 พฤศจิกายน 2548

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงประกอบพิธีประดับยศแก่นายทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และนายตำรวจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหาร นายตำรวจ ระดับชั้นนายพล

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2548

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ให้คนไทยรักสามัคคีและมีจิตใจที่ดีงาม ทรงปลื้มน้ำใจคนไทยมีความเสียสละ ห่วงใยกันด้วยใจจริง และไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ทรงแนะหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

Continue reading →

พระราชดำรัสในหลวง 4 ธ.ค. 47

เมื่อเวลา 16.20 น.วานนี้ (4 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส รวมทั้งคณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามผู้เข้าเฝ้าฯทั้งหมด

Continue reading →

ราชินีทรงขอทุกฝ่าย ช่วยแก้ไฟใต้

ทรงห่วงคนไทยผู้บริสุทธิ์ 3 แสนคน เดือดร้อน-ทำมาหากินไม่ได้ ทรงวิตกสถานการณ์ฆ่ารายวัน คนพวกนี้ ก็มีสิทธิที่จะมีชีวิต อย่างสงบสุข เหมือนกัน

พระราชินีทรงวิงวอนให้ทุกฝ่ายแสดงพลัง ช่วยผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในภาคใต้ เพื่อให้คนไทย 3 แสนคนในพื้นที่ สามารถทำมาหากินได้ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุจริต ทรงวิตกสถานการณ์ฆ่ารายวัน ทรงย้ำจะปล่อยให้คนไทยถูกฆ่าทุกวันไม่ได้

Continue reading →

‘ดร.สุเมธ’ ร่วมต้านทุจริต เผยในหลวงสาปแช่งคนโกง

‘การกินการโกง กระทำต่อหน้าพระพักตร์ทั้งสิ้น เงินที่นับ ไม่กลัวบ้างหรือว่า มีใครจ้องมองอยู่ นับใบหนึ่ง ก็แช่งให้อายุสั้นไปปีหนึ่ง พระองค์ท่านจ้องเขม็งทุกใบ หามีจิตสำนึกไม่ว่า ระดับไหน ในหลวงจึงรับสั่ง ยิ่งรวยยิ่งโกง’

Continue reading →