โพลล์ชี้คุณภาพชีวิตแรงงานไทย

สสส. กะเทาะชีวิตแรงงานไทย เกินครึ่งอยู่ในเงื้อมมือต่างชาติ เหตุนายทุนต่างชาติพร้อมย้ายโรงงานหนีถ้าเจอค่าแรงถูกกว่า ขณะที่สภาพคนงานไทยส่วนใหญ่เป็นแค่ลูกจ้างรายวัน ไร้ความมั่นคง หมกมุ่นอบายมุขครบวงจร ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีหนี้เฉลี่ย 8 หมื่นบาทต่อคน


โพลล์ชี้คุณภาพชีวิตแรงงานไทย เกินครึ่งไม่ได้รับการดูแลดีพอ

วานนี้ (27เม.ย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอผลสำรวจเรื่อง “กะเทาะชีวิตแรงงานไทย” โดย ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส.กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรม 17 แห่ง ทั้ง 4 ภาค จำนวน 2,656 ตัวอย่าง อายุ 18-59 ปี พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ 43.7% เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ นายทุนชาวต่างชาติ พร้อมจะย้ายฐานการผลิตไปหาประเทศที่แรงงานราคาถูกกว่า จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรงงานไทยไม่ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตเท่าที่ควร ขาดความมั่นคง โดยแรงงานจำนวนมาก 31.8% หรือ 6-7 แสนคน จาก 2 ล้านคน เป็นเพียงลูกจ้างรายวัน-ชั่วคราว วันไหนทำงานก็ได้เงิน หากไม่มีงานก็หมายถึงไม่มีค่าตอบแทน ป่วยหรือลาก็ไม่ได้เงิน

“แรงงานไทยถึง 11.5% ต้องทำงานไม่มีวันหยุด 7 วันต่อสัปดาห์ และ 59.2% ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ขณะที่การดำเนินชีวิตยังเต็มไปด้วยอบายมุข ทำลายสุขภาพ เกือบครึ่งคือ 48% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ 29.6% สูบบุหรี่ และเมื่อถามถึงการมีคู่หรือเพศสัมพันธ์ 51.3% ระบุว่ามี และช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 33% ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟน ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนกลุ่มนี้ 42.4% ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อโรคเอดส์และโรคติดต่อ” ดร.เพิ่มศิริ กล่าว

ดร.เพิ่มศิริ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ส่วนใหญ่ 79% หมดไปกับค่าโทรศัพท์มือถือมากสุด เฉลี่ย 1,761 บาทต่อเดือน รองลงมาคือเครื่องสำอาง 57.5% เฉลี่ย 544 บาทต่อเดือน ค่าเหล้า เบียร์ 45.1% เฉลี่ย 644 บาทต่อเดือน ค่าซื้อหวย การพนัน 35.1% เฉลี่ย 633 บาทต่อเดือน ค่าบุหรี่ 26.7% เฉลี่ย 677 บาทต่อเดือน จะเห็นได้ว่ารายได้จากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย จะหมดไปกับอบายมุข และสิ่งฟุ่มเฟือย เมื่อถามถึงการเป็นหนี้ 55.8% เป็นหนี้ โดยเป็นหนี้เฉลี่ยประมาณ 80,962 บาทต่อคน

ด้าน น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ประธานคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน จ.ชลบุรี กล่าวว่า สสส. สำนักงานประกันสังคม และ จ.ชลบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานจังหวัดชลบุรี หรือ “Happy Workplace” ประกอบด้วย ความสุขทั้งแปด ได้แก่ 1. Happy Body 2. Happy Heart 3. Happy Society 4. Happy Relax 5. Happy Brain 6. Happy Soul 7. Happy Money 8. Happy Family โดยกำลังจะขยายโครงการไปในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป


ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2549