พระราชดำรัสในหลวง 17 พฤศจิกายน 2548

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงประกอบพิธีประดับยศแก่นายทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และนายตำรวจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายทหาร นายตำรวจ ระดับชั้นนายพล

ในวโรกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ถ้ามียศสูงแล้วไม่รักษาเกียรติ ไม่รักษาความรับผิดชอบของยศสูงนั้น ก็ไม่เป็นของดี เพราะฉะนั้นเชื่อว่าท่านที่ได้รับยศ ขอให้ตระหนักในความรับผิดชอบที่ได้รับ ขอให้ท่านสำนึกในความรับผิดชอบที่ท่านมี โดยเฉพาะในระยะปัจจุบันนี้ จะมีหน้าที่อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่ในแนวรบ หรือแนวปฏิบัติการทางการต่อสู้ หรือในหน้าที่ราชการอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่การต่อสู้ แต่จะต้องทำดีที่สุดเพราะว่าผู้ที่มียศย่อมต้องปฏิบัติให้สมเกียรติของยศ เพราะว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะจ้องมองดูอยู่เสมอว่านายเป็นอย่างไร จะเป็นอยู่ในสนาม จะเป็นอยู่ในห้องทำงาน ก็ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ และผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องจ้องมองว่านายทำอะไร ถ้านายทำดีทำอย่างมีความสามารถเขาก็ชื่นชม และไม่ใช่ชื่นชมเท่านั้น เขาก็มีกำลังใจที่จะทำหน้าที่ให้ดี และต่อไปเขาหวังว่าจะได้ยศสูงเหมือนกัน”

“ฉะนั้น ท่านที่ได้รับยศสูงขึ้นมา มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแก่ตัวเอง ที่จะต้องรักษาความดีเอาไว้ ไม่ให้เขาตำหนิติเตียนได้ว่านายของเราเป็นคนที่ไม่ดี ถ้านายของเราคนไม่ดี ตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ที่เป็นผู้น้อยก็จะไม่ดีไปด้วย และถ้าอย่างนั้น ถ้านายทหาร นายตำรวจทำตัวอย่างไม่ดีก็จะเสียหายอย่างมากๆ ถ้าทำดีก็มีความดีมากๆ เหมือนกัน เพราะว่าบ้านเมืองจะเจริญได้ จะปลอดภัยได้ เราเป็นทหาร เราเป็นตำรวจ ก็เพื่อที่จะรักษาความดีของสถาบัน เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านสำนึกในความรับผิดชอบที่มีในการทำให้ดี จะมีหน้าที่อะไรก็ตาม จะต้องทำให้ดี เพื่อให้กิจการของตน หมายความว่าให้กองทัพไหนผู้ใต้บังคับบัญชาดี มีความสามารถ ถ้ากองทัพและสถาบันมีความดี ก็มีหวังว่าราชการและประเทศชาติจะรอดพ้นจากอันตราย ซึ่งทุกวันนี้มีตลอด อยู่เรื่อยๆ ฉะนั้น ให้ท่านรับผิดชอบในความปลอดภัยของประเทศชาติ”

“ถ้าประเทศชาติปลอดภัยได้ ไม่ใช่กองทัพหรือสถาบันจะดีเท่านั้นเอง ประชาชนทั่วไปทั้งหมดก็จะชื่นชม และไม่ใช่ชื่นชมอย่างเดียว แต่จะมีความสบายใจว่าเมืองไทยมีคนที่ดีมีคนที่รับผิดชอบ ฉะนั้น ขอให้ท่านสำนึกในความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มาก ผู้ใหญ่น้อยก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งนั้น ยิ่งผู้ใหญ่มากก็ต้องรับผิดชอบมาก เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความสามารถมีประสิทธิภาพสูง”

“หมู่นี้คนก็สงสัยว่าจะอยู่ได้หรือไม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าได้ เพราะว่าท่านตั้งใจ ท่านไม่ตั้งใจก็มีหวังจะล้มเหลวได้ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านมีหน้าที่ที่เหมาะสม ขอให้ท่านมีกำลังกายกำลังใจ หน้าที่ที่ท่านมีอยู่ไม่ใช่ง่ายๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด มีความสามารถมีกำลังกายกำลังใจมีหัวใจสมบูรณ์ทุกอย่าง เพื่อจะปฏิบัติได้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ประเทศชาติรอดพ้นจากอันตรายเป็นทวีคูณ เพราะว่าหมู่นี้มีอันตรายมากแต่ผ่านพ้นได้ ขอให้ท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการ และมีพลานามัย มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็ง”


ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548