เศรษฐกิจพอเพียง ฝรั่งรุ่นใหม่ถวิลหา

สะท้อนสังคมไทยกับพระราชดำรัสเศรษกิจพอเพียง ในขณะที่คนไทยยังคงมองหาแต่ความฟุ้งเฟ้อ แต่ระบบศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกชี้ ชาวยุโรปกลับมีแนวโน้มเริ่มแสวงหาความเรียบง่าย “พอเพียง”

DDB Worldwide เอเยนซีโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกเครื่องมือใหม่ในการศึกษาผู้บริโภค “DDB SignBank” โดย Mr.Bob Scarpelli ประธานและผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟของบริษัทนี้ เผยว่า เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้เรามองโลกทั้งใบจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งทำให้เกิดเอกลักษณ์ใหม่ในการศึกษาที่เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของเครื่องนี้คือการผสมผสานผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ธุรกิจด้วยเช่นกัน

และในปี 2006 DDB SignBank ได้เผยถึงเทรนด์ใหม่ แนวโน้มผู้บริโภคของแต่ละภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อโลกโดยรวมไว้อย่างน่าสนใจว่า อเมริกายังคงเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาส แต่ไม่ใช่แบบสมัยก่อน เช่น ชาวละตินอเมริกันจะมองประเทศอเมริกาว่า เปรียบเสมือนแหล่งธุรกิจใหม่ที่จะส่งสินค้าเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มชนเชื้อสายละตินที่อาศัยอยู่ในอเมริกา มากกว่าเป็นดินแดนที่จะย้ายเข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐาน หรือเริ่มชีวิตใหม่

ส่วนประเด็นที่น่าสนใจและสะท้อนถึงสังคมไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับพระราชดำรัสแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยสนใจกันนั้น ก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาว่า ประเทศในแถบยุโรปซึ่งเป็นประเทศแห่งแสงสี ส่วนใหญ่เป็นประเทศเจริญแล้ว มีความหรูหราฟู่ฟ่า และมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมอย่างชัดเจนนั้น ในยุคใหม่นี้แทนที่จะหลงบ้าวัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อ ยึดติดค่านิยม คนส่วนใหญ่กลับเริ่มแสวงหาความเรียบง่ายในชีวิต เพื่อที่จะอยู่อย่างพอเพียงทั้งในด้านการงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเกิดจากความต้องการพื้นฐานของปุถุชน เช่น การได้ชื่นชอบและชื่นชมความสวยงามของโลกแบบเก่าๆ ได้เฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นยุโรป เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เครื่องมือศึกษาผู้บริโภค DDB SignBank นี้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี 2003 โดยเป็นการรวบรวม Sign หรือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะบ่งบอกและคาดการณ์ถึงอนาคตของวิถีชีวิต สังคม และเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขณะนี้ DDB SignBank มี Sign มากกว่า 30,000 ชิ้น และยังคงรวบรวมต่อไปเรื่อยๆ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ DDB SignBank เป็นการศึกษาและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการทำการศึกษากว่า 50 ประเทศ รวบรวมและวิเคราะห์ Sign โดยใช้หลักสังคมวิทยาเพื่อที่จะอธิบายถึงเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการมองความเป็นไปของสังคมจากภาพเล็กสู่ภาพใหญ่ผ่านการวิเคราะห์จากนักวางแผนกลยุทธ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในประเทศไทยมีการดำเนินงานโดยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยของ Far East DDB


ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ประจำวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549