ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน “การสอนที่ดี มหาวิทยาลัยต้องเน้นสอนทักษะ”

ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr.Edward de Bono) ผู้นำทางนวัตกรรมและการสอนด้านทักษะ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “21st Century Learning Needs and the Role of Higher Education” ในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ Reflextions on Deversify and Harmoinzation หรือผลสะท้อนของความหลากหลายและการสอดประสาน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 1,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

Image

โดย ดร.เอ็ดเวิร์ดกล่าวว่า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นการสอนแนวคิด การจัดการ การวิเคราะห์ และการแก้ไขความขัดแย้ง โดยอาจารย์จะเป็นแค่ผู้เก็บความฉลาดมาถ่ายทอดให้นักเรียน ถือเป็นการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์การออกแบบ แต่ไม่ได้สอนให้ออกแบบ อย่างอาจารย์บางคนใช้วิธีการสอนด้วยการเปิดเทปให้นักเรียนฟัง หรือดูแลนักเรียนด้วยการทดสอบ ถ้าทดสอบถูกต้องจะได้คะแนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ อย่างที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาออกมาจะได้งานทำทุกคน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าบัณฑิตที่จบออกมาได้งานทำทุกคนแล้ว มหาวิทยาลัยนั้นถือว่าดีที่สุด

“การสอนที่ดีนั้น มหาวิทยาลัยต้องเน้นการสอนทักษะ โดยเฉพาะทักษะการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างท่วมท้นจากทั่วสารทิศมาใช้ ไม่จำเป็นว่าข้อมูลนั้น จะอยู่ในห้องสมุด ซึ่งจะต้องหาแนวทางในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องสอนทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการรับ การส่งข้อมูล การนำเสนอข้อมูล นอกจากนี้ ยังต้องเน้นความคิดริเริ่ม ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ค่อยสอน อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือความก้าวหน้าทางภาษา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ยากต่อการเอาชนะ จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องสร้างความท้าทายให้เกิดขึ้น” ดร.เอ็ดเวิร์ดกล่าว


ที่มา หนังสืมพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เนื้อหาและภาพเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือพิมพ์มติชน – All contents are copyright of Matichon. All Rights Reserved.