ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2550 ให้กำลังใจกัน-ชาติเจริญมั่นคง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2550 แก่พสกนิกรชาวไทย พร้อมมีพระราชดำรัสอวยพรคนไทย พร้อมให้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตาปรารถนาดี ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้ชาติบ้านเมือง

ในช่วงค่ำวันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส อวยพรประชาชนชาวไทย ความว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรจะระลึกถึงกันและอวยพรแก่กัน เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน

ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทยจะร่วมมือกันแก้ไข ให้คลี่คลายไปโดยเร็ว แต่เรื่องที่ควรแก่การชื่นชมก็มีอยู่มิใช่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้อย่างงดงามยิ่งใหญ่ และในคราวที่เจ็บป่วยก็พากันแสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจอยู่ที่ได้เห็นท่านทั้งหลาย ไม่ว่าเพศใด วัยใด อยู่ในฐานะหน้าที่ใด พร้อมเพรียงกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า กำลังใจนี้เป็นพลังอย่างสำคัญที่ทำให้คนเรากล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบผลสำเร็จที่ดีได้

ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาปรารถนาดี ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนจะได้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังความคิด สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ชาติบ้านเมืองได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2550

ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2550 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์พระกรยาวสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงและลูกสุนัขที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 9 สุนัข พระกรหนึ่งทรงอุ้มลูกสุนัข 1 สุนัข อีกพระกรหนึ่งทรงถือกล้องถ่ายภาพ ที่พื้นแทบพระบาทมีลูกสุนัขอีก 8 สุนัข พร้อมด้วยคุณทองแดงหมอบเฝ้าอยู่

มุมบนด้านซ้าย ส.ค.ส. มีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือสีเหลืองทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2550 สวัสดีปีใหม่ (สอ คอ สอ พอ ศอ สองพันห้าร้อยห้าสิบ สวัสดีปีใหม่) มุมบนด้านขวามีตราสัญลักษณ์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษว่า HAPPY NEW YEAR 2007 (แฮปปี้ นิว เยียร์ ทูเทาว์ซันด์แอนด์เซเว่น)

ด้านล่างมีความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดงระบุวันเดือนปีที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ว่า 2006 12 28 18 : 00 (สองพันหก สิบสอง ยี่สิบแปด สิบแปดศูนย์ศูนย์) ส่วนด้านล่างสุด มีข้อความว่า ก.ส.9 ปรุง 29 23 05 ธ.ค.49 (กอ สอ เก้า ปรุง ยี่สิบเก้า ยี่สิบสาม ศูนย์ห้า ทอ คอ สี่เก้า) พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา PRINTED AT THE SUVARNNACHARD PUBLISHING, C.BRAHMAPUTRA, PUBLISHER (พริ้นเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด พับลิชชิ่ง, ซี. พรหมบุตร พับลิชเชอร์)

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานแผ่นนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม