ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2555 มีสติรู้ ไม่ประมาท พร้อมเผชิญทุกข์ภัย

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2555 ความว่า

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2554 ให้รักและเมตตาต่อกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2554 แก่ปวงชนชาวไทย ดังนี้

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553 ให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2553 แก่ปวงชนชาวไทย ดังนี้

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2552 ใช้สติปัญญาอย่าประมาท

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. 2552 ทรงส่งความปรารถนาดีแก่พสกนิกรทั้งประเทศ พร้อมทรงแนะให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาพิจารณาผลดีผลเสีย ผลของการคิดดี ทำดีจะส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ ให้คนไทยไกลความทุกข์ยาก ชื่นฉ่ำด้วยพุทธธรรม

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2551 ทรงแนะคนทั้งชาติโอนอ่อนเข้าหากัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงแนะเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2551

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2550 ให้กำลังใจกัน-ชาติเจริญมั่นคง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2550 แก่พสกนิกรชาวไทย พร้อมมีพระราชดำรัสอวยพรคนไทย พร้อมให้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตาปรารถนาดี ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้ชาติบ้านเมือง

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2549

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ให้พสกนิกรชาวไทยมีความสงบร่มเย็นทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะความสงบภายในจิตใจ และทำความเข้าใจอันดีแก่กัน ไม่มุ่งร้ายทำลายกัน เพื่อให้มีสติและวิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้อง ร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติงานทั้งของตนและของชาติให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส.เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์สีเขียว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2548

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ให้คนไทยรักสามัคคีและมีจิตใจที่ดีงาม ทรงปลื้มน้ำใจคนไทยมีความเสียสละ ห่วงใยกันด้วยใจจริง และไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ทรงแนะหาทางป้องกันเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ

Continue reading →