ในหลวงทรงย้ำให้คนไทย รู้หน้าที่ หากขาดสติยั้งคิด พาชาติเสื่อมสลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ประชาชนส่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง ทรงย้ำคนไทยมีสติรู้ตัวไม่ประมาท เข้าใจและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพราะหากประมาท ขาดสติยั้งคิด ทำให้เกิดความผิดพลาด เสียหาย เป็นอันตราย ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบ อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองและประเทศชาติได้

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2553 ให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2553 แก่ปวงชนชาวไทย ดังนี้

Continue reading →

ในหลวงทรงแนะให้ตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง เพื่อบ้านเมืองของเรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงตรัสขอบใจ และขอให้ผู้มีหน้าที่สำคัญในสถาบันหลักของประเทศ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อบ้านเมืองของเรา

Continue reading →

ในหลวงรับสั่งศาลเป็นประกันความสงบสุขของสังคม

วันที่ 9 ม.ค. เวลา 17.20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลง ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

Continue reading →

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2552 ใช้สติปัญญาอย่าประมาท

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส. 2552 ทรงส่งความปรารถนาดีแก่พสกนิกรทั้งประเทศ พร้อมทรงแนะให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาพิจารณาผลดีผลเสีย ผลของการคิดดี ทำดีจะส่งเสริมให้แต่ละคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ ให้คนไทยไกลความทุกข์ยาก ชื่นฉ่ำด้วยพุทธธรรม

Continue reading →

ในหลวงให้ทหารเป็นที่ศรัทธาของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ทรงให้รักษาคำมั่นสัญญาดังที่ถวายสัตย์ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้สมบูรณ์ เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต

Continue reading →

ในหลวงทรงย้ำตุลาการศาลปกครอง ซื่อสัตย์อย่าทำให้คนผิดหวัง

เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 15 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 22 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง พร้อมด้วย น.ส.พรทิพย์ ทองดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท มีใจความว่า

Continue reading →

ในหลวงทรงแนะธปท. ระมัดระวังบริหารเงิน

ในหลวงรับสั่งแบงก์ชาติบริหารเงินให้สำเร็จ ทรงเตือนใช้ไม่ระมัดระวังประเทศล่มจม แม้ตอนนี้ใกล้ล่มจมแล้ว ขอให้สำเร็จในการบริหารการเงินของประเทศชาติ ทรงให้กำลังใจ ผู้ว่าการ ธปท. ขอให้ทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้บ้านเมืองมีเงินใช้ แม้ว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วยังถูกหาว่าทำไม่ได้ดี ไม่ถูกต้อง

Continue reading →

ในหลวงทรงย้ำตุลาการศาล ช่วยกันปกครองไม่ให้ชาติพัง

ในหลวงทรงย้ำต่อคณะตุลาการศาลรธน. และตุลาการศาลปค. ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด เข้มงวดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้พระปรมาภิไธย กำชับให้ช่วยกันปกครอง อย่าให้บ้านเมืองวุ่นวายต่อไป ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองซึ่งพังมาแล้ว จะพังอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อเวลา 17.45 น. วานนี้ (11 มิ.ย.)

Continue reading →

ในหลวงรับสั่งไม่มียุติธรรมบ้านเมืองล่ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่ง ทรงแนะให้เป็นตัวอย่างของความดีทั้งในและนอกศาล เพื่อรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง เพราะถ้าไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้ มีแต่ความสงสัย ฉะนั้นต้องไม่มีความสงสัยในบ้านเมือง ทรงย้ำถ้าบ้านเมืองมีผู้ประกันความยุติธรรม ประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

Continue reading →